Contact

Atradius Collections B.V. Statutaire zetel / maatschappelijke zetel

Avenue Prince de Liège 78
5100 Namur
Tel: +32 81 324 544

If you are a private person:
+32 81 324 501
ICPmessagesbox@atradius.com

Telefoon:
+32 81 32 45 44
E-mail:

Juridische info

Internationale contactgegevens

Atradius Collections is lokaal aanwezig in 30+ landen. Indien u wenst te spreken met één van onze experts over uw zakelijke incasso, kunt u contact opnemen met onze lokale Atradius vestiging. Alle kantoren van Atradius Collections

Contact us

Bent u benieuwd hoe wij uw bedrijf kunnen helpen? Stuur uw vragen via het contactformulier welke u hieronder aantreft, en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

U kunt de communicatie op elk moment stopzetten.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.