Het Internationaal Incassohandboek

Debt Collection Handbook

 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • India,
 • Indonesië,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Noorwegen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Zuid-Afrika,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

11 okt 2021

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Het Internationaal Incassohandboek (International Debt Collections Handbook) van Atradius Collections is een jaarlijkse publicatie die de diversiteit en complexiteit  van minnelijke en gerechtelijke incasso in de belangrijkste handelslanden van de wereld tot in detail uitlegt. Dit betreft onder andere de verschillende fasen van een minnelijke schikking, financiële regelgeving rond incasso, juridische  en insolventie procedures in meer dan 51 landen.

Handbook magazine

De informatie per land biedt ook een momentopname van de huidige, lokale economische situatie waaronder: BNP, belangrijkste branches, groei van import-export  en het slagingspercentage van Atradius Collections. Daarbij worden lokale gewoontes en verwachtingen tot in detail beschreven, samen met het juridische kader waarbinnen schuldeisers moeten handelen, wanneer een openstaande vordering wordt opgeëist.

Onze klanten vertellen ons dat het Handboek van onschatbare waarde is en dat het een zeer gewild hulpmiddel is voor alle besluitvormers binnen de branche voor incasso en creditmanagement.

Wat kun je verwachten in het Internationale Incassohandboek aan te treffen?

Met betrekking tot elk genoemd land is een momentopname opgenomen van de huidige lokale economische situatie inclusief: BBP, grote industrieën, groei van import-export en het slagingspercentage van Atradius Collections.

 

 

 

 

 

 

 icon opened email blue

 

 

 

 

 

Minnelijke fase

Een beschrijving van elk genoemd land geeft inzicht in de minnelijke procedure. Het verklaart lokale incasso regels zoals verjaringstermijnen, gebruikelijke betaalmethoden en het gebruik van een lokale agent om debiteur te bezoeken tijdens de minnelijke fase. Het geeft ook een overzicht van de rente en incassokosten die voor rekening van de debiteuren komen.

 

 

 

 

 

icon hammer blue

 

 

 

 

 

Juridische procedures

Er worden waardevolle inzichten gegeven over de juridische procedures, die aanzienlijk verschillen per land. Het handboek verklaart de verschillen en belicht de functies van de regels van de procedure, rechtszaken, rechtbanken, deurwaarders en maatregelen tot tenuitvoerlegging in het juridische incasso proces.

 

 

 

 

 

decreasing graph blue

 

 

 

 

 

Faillissementsprocedure

Atradius Collections biedt een complete service en ondersteuning aan haar klanten in alle zaken. Het handboek beschrijft de procedure wanneer debiteuren failliet gaan, waarbij de focus ligt om de verliezen te minimaliseren. Faillissementsprocedures zijn vaak lang en omslachtig en kunnen een extra niveau van complexiteit omvatten bij de behandeling van zaken van debiteuren in het buitenland. De meest effectieve aanpak bij de nationale en internationale faillissementen wordt ook besproken.

Beschikbare diensten

Atradius Collections biedt verschillende mogelijkheden voor zakelijk crediteurenbeheer. Van aanmaningen verzonden uit naam van de klant, eenmalige plaatsing van een vordering tot aan het volledig uitbesteden van het incasseren van alle door de klant van haar debiteuren te ontvangen bedragen in naam van  de klant. Ons doel is om ondersteuning te bieden om openstaande posten te incasseren, waar ook ter wereld. Ontdek meer over onze diensten of neem nu contact met ons op.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.