Kontakt

Atradius Collections B.V., organizační složka Sídlo společnosti

Amazon Court
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Česká Republika

Tel.:
+420 236 089 257
Email:

Informace o společnosti

Mezinárodní kontakty

Pokud si přejete hovořit s jedním z našich expertů o vašich požadavcích v oblasti B2B inkasa pohledávek, kontaktujte prosím naši kancelář dle vašeho sídla.  Všechny kanceláře Atradius Collections.

Contact us

Zajímá vás, jak můžeme pomoci vašemu podnikání? Zašlete nám své otázky prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře a v nejbližším možném termínu vás budeme kontaktovat.

Zadejte své kontaktní údaje zde

obchodních sdělení a informací, rovněž ke zpracování svých osobních údajů v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů a rozumím tomu, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat.
Vyloučení odpovědnosti

Tato zpráva je poskytovaná výhradně pro všeobecné informační účely a neměla by být použita pro jiné účely. Prosím, řiďte se podmínkami Vaší aktuální pojistné smlouvy nebo upravujícími podmínkami pro Váš zvolený produkt, anebo servisními podmínkami pro Vaši zadanou službu. Nic v tomto dokumentu by se nemělo vykládat tak, že vzniká právo, povinnost, oznámení nebo odpovědnost na straně společnosti Atradius, a to včetně jakékoliv povinnosti vykonávat prověření odběratelů (due diligence), nebo je vykonávat Vaším jménem. Pokud Atradius vykoná prověření (due diligence) na jakékoholiv odběratele, činí tak výhradně pro svoje vlastní upisovací účely, a nikoli ve prospěch pojistníka anebo třetí osoby. V žádném případě Atradius a jeho související, přidružené a dceřinné společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty vyplývající z použití informací obsažené v tomto dokumentu.