Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Debt Collection Reports

 • Argentina,
 • Australia,
 • Austria,
 • Belgium,
 • Brazil,
 • Bulgaria,
 • Canada,
 • Chile,
 • China,
 • Colombia,
 • Croatia,
 • Czech Republic,
 • Denmark,
 • Finland,
 • France,
 • Germany,
 • Greece,
 • Hong Kong,
 • Hungary,
 • India,
 • Indonesia,
 • Ireland,
 • Italy,
 • Lithuania,
 • Luxembourg,
 • Mexico,
 • Morocco,
 • Netherlands,
 • Norway,
 • Poland,
 • Portugal,
 • Romania,
 • Russia,
 • Saudi Arabia,
 • Singapore,
 • Slovakia,
 • South Africa,
 • Spain,
 • Sweden,
 • Switzerland,
 • Tunisia,
 • Turkey,
 • United Arab Emirates,
 • USA,
 • United Kingdom
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • General economic,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

24th September 2017

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek je klíčový nástroj pro rozhodování ohledně vymáhání pohledávek v zahraničí.

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek od společnosti Atradius Collections je každoroční publikací, která podrobně vysvětluje různorodost a složitost specifických přístupů k vymáhání pohledávek v různých zemích. Součástí jsou popisy různých stupňů mimosoudního vymáhání, finanční nařízení týkající se vymáhání a postupy soudního a insolvenčního řízení ve více než 46 zemích světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá část obsahuje stručný popis současné ekonomické situace dané země, např. HDP, hlavní odvětví, vývoj dovozu a vývozu a míra úspěšnosti vymáhání společnosti Atradius Collections. Kromě toho jsou podrobně nastíněny místní zvyky a očekávání spolu s právním rámcem, na který věřitelé musí brát zřetel při své snaze inkasovat pohledávky.

Naši klienti tvrdí, že příručku považují za neocenitelný a velmi žádaný nástroj řídících pracovníků v odvětví inkasa pohledávek a kreditního managementu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÍSKEJTE POSLEDNÍ ČÍSLO MEZINÁRODNÍHO PRŮVODCE VYMÁHÁNÍM POHLEDÁVEK.
  
 

Co můžete očekávat od Průvodce vymáháním pohledávek?

Informace o každé zemi zahrnují přehled o aktuálních ekonomických podmínkách včetně; HDP, hlavních odvětvích, růstu importu a exportu a míry úspěšnosti vymáhání Atradius Collections.

 

 

 

 

 

 

Mimosoudní fáze

Popis každé země dává nahlédnout do procesů mimosoudního vymáhání. Vysvětluje místní zvyky při vymáhání pohledávek jako jsou např.  promlčecí lhůty, obvyklé platební metody a použití místního agenta za účelem osobních návštěv dlužníků. Také dává přehled o úrocích z prodlení a nákladech na vymáhání, které jsou účtovány dlužníkovi.

 

 

 

 

 

 

Soudní řešení

Příručka poskytuje cenné rady ohledně soudních řešení, které se země od země dosti liší. Dále také vysvětluje důležité rozdíly a zdůrazňuje roli procesních pravidel, soudních nařízení, soudů, exekutorů a donucovacích prostředků při soudních řešeních.

 

 

 

 

 

 

Insolvenční služby

Atradius Collections poskytuje kompletní služby při správě pohledávek v insolvenčním řízení. Příručka popisuje inkasní postupy, pokud klient skončí v úpadku, s důrazem na minimalizaci ztrát. Postup při úpadku je často zdlouhavý a těžkopádný, a je o to náročnější, pokud se odehrává v zahraničí. Příručka popisuje nejefektivnější procesy, pokud dojde k insolvenčnímu řízení v tuzemsku nebo zahraničí.

Dostupné služby

Atradius Collections nabízí různé služby pro kreditní řízení podniků. Od dopisů zasílaných naším jménem za klienta, řešení jednotlivých případů, až po outsoarcing pohledávek jménem klienta. Naším cílem je pomoci klientům s inkasem jejich pohledávek kdekoliv na světě. Zjistěte více o našich službách nebo nás kontaktujte.

Disclaimer

The statements made herein are provided solely for general informational purposes and should not be relied upon for any purpose. Please refer to the actual policy or the relevant product or services agreement for the governing terms. Nothing herein should be construed to create any right, obligation, advice or responsibility on the part of Atradius, including any obligation to conduct due diligence of buyers or on your behalf. If Atradius does conduct due diligence on any buyer it is for its own underwriting purposes and not for the benefit of the insured or any other person. Additionally, in no event shall Atradius and its related, affiliated and subsidiary companies be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use of the statements made information herein.