Globalna Kadra Zarządzająca

Siedmioosobowy Zarząd odpowiada za opracowanie i realizację strategii Atradius Collections. Celem Kadry Zarządzającej jest zapewnienie wysokiej jakości usług i efektywności firmy na całym świecie.

 

Atradius Collections Management

 

 

 

 

Stefan BasiliadesStefan Basiliades

Sr. Legal and Compliance Manager

Stefan Basiliades objął stanowisko Sr. Legal and Compliance Manager w lutym 2008 roku.

Stefan Basiliades wzbogaca organizację swoją wiedzą zdobytą dzięki latom pracy na stanowisku menedżera i radcy prawnego w firmach działających w sektorze finansowym Do jego obowiązków należą zarządzanie oraz koordynacja działań i przedsięwzięć Atradius Collections w kwestiach prawnych i zgodności z przepisami na całym świecie, a więc w ponad 21 podmiotach prawnych i oddziałach funkcjonujących w różnych systemach prawnych.  

Przed objęciem pracy w Atradius Collections piastował różne stanowiska w belgijskim Record Bank, w tym stanowisko Legal Advisor and Head of Underwriting and Debt Collection.  

 

Martijn BrouwerMartijn Brouwer

Sr. Manager Commercial Industries & Marketing
 

Martijn Brouwer objął stanowisko Sr. Manager Commercial Industries & Marketing w listopadzie 2015 roku.

Martijn Brouwer odpowiada za opracowanie strategii handlowej Atradius Collections, w tym za strategię sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Do jego obowiązków należy pozyskiwanie klientów na całym świecie, nadzór nad strategią handlu elektronicznego realizowaną przez Dział Marketingu oraz zapewnienie najwyższego poziomu usług świadczonych przez Dział Obsługi Klienta. Martijn opracował i wdrożył w firmie Atradius Collections nowe kanały dystrybucji za pomocą internetowej platformy sprzedaży.

Martijn Brouwer dołączył do Atradius Collections w 2007 roku. Wcześniej pracował na stanowisku Sales Manager w Dun & Bradstreet w Holandii oraz na stanowiskach kierowniczych związanych z międzynarodową sprzedażą i marketingiem w Sony Europe.

 

Emma Gardner | Atradius CollectionsEmma Gardner

Sr. HR Manager

Emma Gardner objęła stanowisko Sr. HR Manager w Atradius Collections w czerwcu 2010 roku.

Emma odpowiada za tworzenie i realizację polityki, programów i praktyk dotyczących relacji z pracownikami i zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej obowiązków należy nadzór nad rekrutacją wszystkich pracowników Atradius Collections i przebiegiem ich kariery zawodowej, w tym zarządzanie szkoleniami i rozwojem zawodowym  oraz ujednolicenie tych procesów realizując strategię rozwoju firmy.

Przed podjęciem pracy w firmie Atradius Emma pracowała jako Human Resources Business Partner dla Avaya, światowego lidera w dziedzinie komunikacji biznesowej, oraz jako Global Vice President Human Resources w Ubiquity Software, firmie tworzącej aplikacje oparte na protokole SIP oraz narzędzia programistyczne.

 

Rudi de GreveRudi de Greve

Executive Manager Operations

Rudi de Greve został Executive Manager Operations w Atradius Collections w czerwcu 2008 roku.

Odpowiada za zarządzanie procesami operacyjnymi i technologią w Atradius Collections na całym świecie. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby bieżąca działalność firmy oraz stosowane przez nią systemy i technologie konsekwentnie przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej organizacji.

Przed 2008 rokiem Rudi piastował różne funkcje w Grupie Atradius, między innymi kierował Działem Likwidacji Szkód w Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji. Przed podjęciem pracy w firmie Atradius Rudi de Greve pracował w przemyśle samochodowym (VW/Audi) jako Insurance Manager, a także jako międzynarodowy ekspert w firmie oferującej ubezpieczenia ochrony prawnej (ARAG) oraz w rodzinnej firmie usługowej działającej na obszarze Europy.  

 

Caroline Leushuis - Atradius CollectionsCaroline Leushuis

Senior Manager DACH Region

Caroline Leushuis objęła stanowisko Senior Manager DACH Region w styczniu 2010 roku.

Jest odpowiedzialna za zarządzanie Międzynarodowym Zespołem Kontrolingu i. Do jej głównych zadań należy sprawozdawczość operacyjna, handlowa i finansowa oraz przeprowadzanie analiz, w tym wspieranie procesu budżetowania i prognozowania cykli koniunkturalnych. Oprócz tego zarządza projektami takimi jak Strategy Pricing i Roadmap to Success, których celem było dostosowanie sprawozdawczości Atradius Collections do standardów obowiązujących w Atradius Credit Insurance.

Przed objęciem obecnego stanowiska zajmowała pozycję Commercial Manager White Label w Atradius Collections. Caroline Leushuis podjęła pracę w firmie Atradius w roku 1996. Wcześniej pracowała dla Inassobureau Ommen i Deurwaarderskantoor Smit Ommen.

Raymond van der LoosRaymond van der Loos

Managing Director

Raymond van der Loos został wybrany na stanowisko Managing Director w Atradius Collections Worldwide w październiku 2006 roku.

Odpowiada on za maksymalizację przychodów firmy i wzrost ogólnej efektywności Global Business Unit, nieustannie dążąc do zwiększenia udziału tej jednostki w zyskach Grupy Atradius. Do jego zadań należy również rozwój międzynarodowych, zintegrowanych usług windykacyjnych i rozwiązań stosowanych przez Atradius Collections.

Przed dołączeniem do firmy Atradius Raymond van der Loos pracował dla GE, gdzie zdobył doświadczenie, piastując szereg stanowisk kierowniczych w dziale usług finansowych Grupy GE. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju, integracji i optymalizacji międzynarodowych operacji zarządzania wierzytelnościami, które mają na celu usprawnienie przepływów środków pieniężnych i poprawę efektywności organizacyjnej.
 

Rui Marques da Silva (Image)Rui Marques da Silva

Sr. Manager Finance & Control

Rui Marques da Silva został mianowany Sr. Manager Finance & Control Atradius Collections Worldwide w 2015 roku.

Jako Global Head of Finance Atradius Collections Rui sprawuje ogólną kontrolę nad finansowymi aspektami strategii firmy oraz wskazuje najlepszą drogą dla jej rozwoju. Wykorzystuje on swoje silne zdolności przywódcze do koordynowania pracy międzynarodowego zespołu, jednocześnie skupiając się przy tym na usprawnianiu procesów i zarządzaniu zmianami.

Rui Marques da Silva pracował dla firmy Hilti w Portugalii i Belgii. W roku 2011 objął w Atradius Collections  stanowisko Regional Finance Manager i był odpowiedzialny za kraje południowoeuropejskie. W kolejnych latach awansował i odpowiadał za belgijski oddział firmy.

 

Hans van SchaikHans van Schaik

Executive Manager Commercial Banking & Insurance

Hans van Schaik objął stanowisko Executive Manager Commercial Banking & Insurance w czerwcu 2015.

Hans odpowiada za rozwój firmy w sektorze finansowym, koncentrując się szczególnie na cyklu order-to-cash i następujących usługach świadczonych przez Atradius Collections: weryfikacji faktur, monitoringu należności i usługach typu „standby”. Do jego obowiązków należy również wspieranie i wzmacnianie relacji pomiędzy Atradius Collections a Atradius Credit Insurance w skali globalnej.

Przed podjęciem pracy w Atradius Collections Hans van Schaik zajmował stanowiska Managing Director w BNP Paribas Factor i Chief Financial Officer w Fortis Commercial Finance Holding w Holandii (gdzie z czasem objął stanowisko General Manager na Region Europy).  

 

Inne treści / informacje

Misja i wizja

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom najlepszych usług windykacyjnych o zasięgu globalnym. Wyraża się to w naszej misji, wizji i przestrzeganiu zasad działania naszej organizacji.

Praca w Atradius

Atradius Collections stanowi część Grupy Atradius. Oferuje ona możliwość zatrudnienia na całym świecie. Nasz etos promuje silne relacje wśród personelu oraz z Klientami.

Historia

Atradius Collections to część globalnej firmy o ugruntowanej pozycji, która od ponad 90 lat promuje bezpieczeństwo handlu poprzez wysokiej jakości usługi ubezpieczania i zarządzania należnościami.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.