Kontakt

Atradius Collections, filial af Atradius Collections B.V., Holland Registrerat kontor

Paradisæblevej 4, Floor 4
2500 Valby

Tel:
+46 8 5662 2100
E-post:
client.relations.se@atradius.com

Juridisk information

Internationella kontakter

Atradius Collections finns i över 40 länder. Om du vill tala med någon av våra experter om inkasso för ditt företag, kontakta vårt kontor i ditt land.  Alla Atradius Collections kontor

Kontaktformulär

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag? Skicka oss dina frågor i kontaktformuläret nedan så återkommer någon till dig så snart som möjligt.

Fyll i er kontaktinformation här

Företagsinformation

Du kan avanmäla dig från dessa emails närsomhelst.
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.