How we can help a Shared Service Centre

Most Financial Shared Service Centres manage multiple third party collection agency relationships globally.

 

 

Shared Service Centres

 

Are you looking for? 

  • A single point of contact with a global reach
  • Standardized & globally aligned processes
  • Local collectors & local expertise Transparency & compliance
  • Fast international money transfer & multi-currency support
  • Reporting based on your company structure
  • Full insights on your country altered procedures
  • A 96% coverage of the globe

Making third party collections an integral part of your Financial Shared Service Centre – globally, through one point.

Jogi nyilatkozat

Az itt tett nyilatkozatok csak tájékoztató jellegűek, ezekre nem lehet hivatkozni semmilyen esetben sem. Az irányadó feltételeket megtalálja a jelenleg érvényes szabályzatban vagy a megfelelő termék vagy szolgáltatási megállapodásban. Az itt leírtak nem értelmezhetők úgy, hogy az Atradiusnak bármilyen joga, kötelezettsége vagy felelőssége lenne, beleértve a vásárlók átvilágítását vagy az Ön nevében végzendő egyéb átvilágításokat. Ha az Atradius átvilágítási eljárást végez valamely vevőnél, azt saját kockázatvállalási céljai miatt teszi, és nem a Biztosított vagy bármely más személy javára. Ezen kívül az Atradius és a hozzá kapcsolódó, kapcsolt vállalatok vagy leányvállalatai semmilyen körülmények között sem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következményként bekövetkező kárért, amely a nyilatkozatokban tett információk felhasználásából ered.