Atradius Collections open voor zaken wereldwijd

Wij zijn er om uw bedrijf te ondersteunen in tijden van onzekerheid

 

We houden u op de hoogte

In deze onzekere tijden willen wij u graag op de hoogte houden van onze activiteiten met betrekking tot de laatste ontwikkelingen van het coronavirus (COVID-19).

Hier vindt u informatie over hoe wij tijdens de Covid19 uitbraak uw dossiers behandelen. Wij hopen u zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Veelgestelde vragen

Vind alle antwoorden op de veelgestelde vragen van onze klanten tijdens de COVID-19-uitbraak.

1. Verwachten jullie vertraging bij het incasseren als gevolg van COVID-19?

Afhankelijk van de landen, regio's en industrieën van uw debiteuren kunnen er vertragingen optreden bij het innen van de schuldvorderingen.

De vertragingen kunnen verschillende redenen hebben:

 • Het is moeilijker om de debiteuren te bereiken wegens de lockdowns.
 • De debiteuren kunnen nu niet betalen omdat hun bedrijven gesloten zijn.
 • Er zijn wettelijke of politieke beperkingen in de regio's van uw debiteuren.

Raadpleeg ons overzicht van de status van de wereldwijde rechtbanken indien u rechtszaken heeft.

Controleer de status van de wereldwijde rechtbanken

 

2. Heeft COVID-19 een negatieve impact op het innen van schuldvorderingen?

Afhankelijk van de landen, regio's en industrieën van uw debiteuren kan er een negatieve impact zijn op het innen van schuldvorderingen.

We kunnen geen algemene uitspraak doen over de impact.

Er zijn verschillende factoren die de kans op invorderingen bepalen, zoals de landen, regio's en industrieën van uw debiteuren.

3. Kan ik dezelfde dienstverlening verwachten die ik tot nu toe heb ontvangen?

Wij zijn er om u te ondersteunen.

In landen die in lockdown zijn, werken onze medewerkers van thuis uit.

Dit kan een kleine vertraging veroorzaken in onze reactietijd, maar we zijn volledig operationeel en blijven tot uw dienst.

4. Kan ik nog steeds gebruik maken van jullie juridische incassoservice?

Dit hangt af van de status van de rechtbanken in het land waar uw zaak zou worden behandeld, en van de vraag of de voorschriftvoorwaarden en  bevoegdheidsclausules nog steeds van toepassing zijn.

Als de rechtbanken gesloten zijn of een beperkte capaciteit hebben, zal dit leiden tot vertraging in het starten van een gerechtelijke procedure en een toekomstige achterstand in de handhavingsfase.

Bovendien moet u er rekening mee houden dat deurwaarders op veel plaatsen nu geen bezoek mogen brengen aan de debiteuren.

Daarom is onze minnelijke aanpak, zeker op dit moment, belangrijk.

Controleer de status van de wereldwijde rechtbanken

5.Voeren jullie nog steeds bezoeken ter plaatse uit in landen die getroffen ziijn?

Nee, we voeren geen bezoeken ter plaatse uit in de landen die getroffen zijn door COVID-19.

Dit zou in strijd zijn met de lokale richtlijnen en onveilig voor onze medewerkers.

6.Kan ik de dienst van Atradius Collections nog steeds gebruiken voor de incasso?

Ja, u kunt nog steeds incassodossiers bij ons indienen.

We zijn in alle landen volledig operationeel, dus we kunnen uw dossiers behandelen.

Afhankelijk van de landen, regio's en industrieën van uw debiteuren kan er vertraging ontstaan bij het incasseren van de schuldvorderingen. De vertragingen kunnen verschillende redenen hebben:

 • Door de lockdowns is het moeilijker om de debiteuren te bereiken.
 • De debiteuren kunnen nu niet betalen omdat hun bedrijven zijn gesloten.
 • Er zijn wettelijke of politieke beperkingen in de regio's van uw debiteuren.

Raadpleeg ons overzicht over de status van de rechtbanken wereldwijd indien u rechtszaken heeft.

7. Zal de impact van COVID-19 uw incassobenaderingen veranderen?

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met de economie en willen niet helpen bij de neergang van bedrijven.

Dit werkt in twee richtingen: naar uw debiteur toe en ook naar u toe.

Dit betekent dat wij uw debiteuren benaderen met een zorgvuldige afweging van de huidige situatie, maar onze hoofdprioriteit blijft het innen van uw openstaande schuldvorderingen.

Ook in de meest getroffen landen passen we onze incassostrategie aan.

8. Wat is de status van mijn juridische zaak?

U kunt de exacte status van uw dossier controleren via Collect@Net, Agora of Atrium.

U kunt ook contact opnemen met uw dossierbeheerder. In het algemeen stellen we dat:

 • Indien uw zaak wordt behandeld in een land waar de rechtbanken gesloten zijn, staat uw zaak on hold totdat de rechtbanken weer open zijn.
 • Het starten van een nieuwe juridische procedure kan vertraging oplopen (door de impact van vertraging in de bezorging van post, advocaten die thuis werken of vertraging door de rechtbank).
 • Handhavingsprocedures kunnen beperkt blijven tot het blokkeren van bankrekeningen.

Controleer de status van de rechtbanken wereldwijd

9. Accepteren jullie een afbetalingsplan met meer aflossingen?

Ons doel is altijd om het geïnde bedrag te maximaliseren.

Als we van mening zijn dat we dit het beste kunnen bereiken via een afbetalingsplan, dan zullen we hiervoor kiezen. Dit wordt per geval bekeken.

10.Wat gebeurt er indien jullie niet via de minnelijke fase kunnen incasseren?

10. Wat gebeurt er indien jullie niet via de minnelijke fase kunnen incasseren en de rechtbanken zijn gesloten?

We zullen onze strategie moeten aanpassen aan de omstandigheden

Dit kan leiden tot een verlenging van de minnelijke fase en, indien mogelijk, tot het verkrijgen van aanvullende garanties.

We zullen een juridische procedure opstarten wanneer het weer mogelijk is. Dit betekent ook dat we in veel gevallen zullen moeten wachten.

Controleer de status van de rechtbanken wereldwijd.

11. Gebruiken jullie nog steeds de diensten van de lokale agenten?

Ja, we kunnen nog steeds de hulp vragen van agenten. De omvang van de acties die de agenten kunnen ondernemen kan veranderen, afhankelijk van de lokale situatie en de wettelijke voorschriften.

Hoe cashflow veiligstellen te midden van onzekerheden

Drie praktische richtlijnen om bedrijven te helpen de gevolgen van de pandemie te overleven.

 • De financiële risico's vroeg en vaak beoordelen

 • Maximaliseren van de cashflow met debiteurenbeheer.

 • Prioriteit geven aan snelheid en samenwerking

Lees het artikel voor meer informatie (in het Engels)

corona impact on insolvencies

Hoe we onze werking aanpassen

We nemen de nodige maatregelen om onze klanten te blijven bedienen en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en andere stakeholders te beschermen.

Remote work

Het meerendeel van ons personeel werkt van thuis uit.

Ze zijn beschikbaar via telefoon, e-mail, WebEx of andere online-conferencingdiensten.

Dit kan leiden tot vertragingen in de reactietijd.

We willen u bedanken voor uw geduld in deze moeilijke tijden.

Kantoren gesloten voor bezoeken

Onze kantoren zijn momenteel gesloten voor bezoekers.

Sommige kantoren blijven open om personeel voor kritische diensten te behouden.

Indien u telefonisch of per e-mail contact wilt opnemen met onze lokale kantoren, vindt u hier de relevante contactgegevens van onze lokale kantoren.

Reisbeperkingen

Om de potentiële verspreiding van het virus te beperken, hebben we alle zakenreizen binnen ons bedrijf tijdelijk stopgezet.

We hebben onze medewerkers ook geadviseerd om niet naar landen te reizen die getroffen zijn door COVID-19.

 

 

 

 

working from home

Status van de rechtbanken wereldwijd

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak moeten de rechtssystemen in sommige landen worden gesloten en in andere landen worden beperkt.

Veel rechtszaken zijn uitgesteld, vooral juryrechtszaken, en alleen de dringende procedures gaan door.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige status van de rechtbanken wereldwijd:

Laatst bijgewerkt: 20-03-2020

Land Rechtbankstatus Opmerkingen
Australia Open Bestaande processen worden voortgezet, nieuwe processen worden opgeschort.
Balkans Beperkt  
Wit-Rusland Open  
Brazilië Gesloten  
Canada Gesloten Ten minste tot 29 mei 2020 gesloten
China Open  
Duitsland Open Sommige zaken zijn uitgesteld
Frankrijk Gesloten  
Griekenland Gesloten Ten minste tot 15 mei 2020 gesloten
HongKong Gesloten  
India Gesloten  
Italië Beperkt Er is een algemene schorsing van alle juridische voorwaarden en deadlines van 9 maart tot en met 15 april 2020.
Jordanië Gesloten  
Kazakhstan Beperkt Het Hooggerechtshof heeft besloten dat zaken waarin een herplanning kan worden gemaakt, herpland moeten worden. Dit betekent dat als een nieuwe zaak aan de rechtbanken wordt voorgelegd, deze zal worden aanvaard, maar dat er geen rechtszittingen zullen worden gepland.
Koninkrijk Saoedi-Arabië Gesloten  
Mexico Gesloten  
Oman Gesloten Ten minste tot 30 april 2020 gesloten
Polen Beperkt  
Portugal Beperkt Alle behalve dringende zaken zijn opgeschort
Roemenië Open  
Rusland Gesloten Alles is opgeschort tot 10 april 2020
Singapore Open  
Spanje Gesloten  
Turkije Gesloten Ten minste tot 16 juni 2020 gesloten
Nederland Open  
De Verenigde Arabische Emiraten Gesloten  
De Verenigde Staten Het Verenigd Koninkrijkvan Amerika Beperkt In een beperkt aantal gebouwen blijven de prioritaire rechtbanken en gerechtshoven open. Een volledig overzicht van open, bemande en gesloten rechtbanken is hier beschikbaar.
De Verenigde Staten van Amerika Gesloten De status van de rechtbanken kan per staat verschillen. Sommige staten hebben een schorsing tot 18 mei 2020 vastgelegd.
Oekraïne Beperkt  

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.