Publicaties

Het Internationaal Incassohandboek

Debt Collection Handbook

 • Argentinië,
 • Australië,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

24 sep 2018

International Debt Collections Handbook 2018 - Atradius Collections

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Country Report Mexico 2019

  Landenrapport

  • Mexico
  • Algemene economie

  07 feb 2019

  The economic impact of USMCA on Mexican-US trade is likely to be limited, as it is effectively a small modification of the pre-existing NAFTA agreement.

  Country Report United States 2019

  Landenrapport

  • Verenigde Staten
  • Algemene economie

  07 feb 2019

  Trade policy uncertainty is one of the top risks to US businesses and consumers in 2019 that may bring the next downturn on more quickly than expected.

  Country Report Canada 2019

  Landenrapport

  • Canada
  • Algemene economie

  07 feb 2019

  Despite a forecast growth slowdown in 2019 the economy should still experience positive momentum, with low unemployment and manageable inflation.

  Goodbye NAFTA, hello USMCA

  Economische Rapporten

  • Canada,
  • Mexico,
  • Algemene economie

  03 dec 2018

  The USMCA has finally been signed on November 30, easing short-term uncertainty surrounding North American trade.

  Market Monitor Machines China 2018

  Market Monitor

  • China
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Despite ongoing growth, there are challenges ahead, as profit margins of businesses decreased in 2017 and H1 of 2018 due to sharply increased input costs.

  Market Monitor Machines France 2018

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  Many producers are under pressure to either expand/grow or refuse orders, while difficulties in hiring skilled staff impacts further business expansion.

  Market Monitor Machines Italy 2018

  Market Monitor

  • Italië
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  As in previous years, competition remains strong in the domestic market, mainly among small and medium-sized machinery companies depending on construction.

  Market Monitor Machines United Kingdom 2018

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  A modest insolvency increase is expected in 2019, with businesses related to oil and gas exploration, construction and agricultural markets mainly exposed.

  Market Monitor Machines Belgium 2018

  Market Monitor

  • België
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  The demand situation for Belgian machinery businesses is generally positive, but remains affected by difficulties in some major buyer industries.

  Market Monitor Machines Denmark 2018

  Market Monitor

  • Denemarken
  • Machines/Engineering

  13 nov 2018

  There is pressure on the profits of turbine manufacturers and their suppliers along the value chain, and further consolidation seems to be likely.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.