Publicaties

Het Internationaal Incassohandboek

Debt Collection Handbook

 • Argentinië,
 • Australië,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

09 sep 2019

Handbook magazine

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  USMCA: late payments rise as pandemic recession bites

  Betalingsbarometer

  • Canada,
  • Mexico,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  08 jul 2020

  The annual survey of B2B payments behaviour in the USMCA reveals a huge rise in the total value of long overdue invoices

  US: business environment strained by cash flow issues

  Betalingsbarometer

  • Verenigde Staten
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  08 jul 2020

  Pandemic-induced cash flow pressure on US businesses is reflected by widespread deterioration of B2B customer credit risk

  Canada: late payments growth knocks business confidence

  Betalingsbarometer

  • Canada
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  08 jul 2020

  Additional time is needed to fully assess the economic impact of the COVID-19 pandemic on the Canadian economy

  Mexico: doubling of write-offs, deep economic stress?

  Betalingsbarometer

  • Mexico
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  08 jul 2020

  It is difficult to pin down predictions over the ultimate impact of the Covid-19 pandemic on the Mexican economic system

  Country Report Argentina 2020

  Landenrapport

  • Argentinië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  02 jul 2020

  The economic contraction will deepen and last longer, while a debt restructuring settlement has not yet been reached

  Country Report Singapore 2020

  Landenrapport

  • Singapore
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Electronica/ICT,

  30 jun 2020

  The economic contraction will lead to a sharp increase in business insolvencies.

  Global Economic Outlook - June 2020

  Economische Rapporten

  • Algerije,
  • Angola,
  • Algemene economie

  25 jun 2020

  The rapid spread of Covid-19 across the globe is taking a heavy economic toll on both advanced and emerging economies. Lockdowns reduce consumption opportunities and create supply-side shocks.

  Country Report China 2020

  Landenrapport

  • China
  • Automotive/Transport,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  24 jun 2020

  A sharp economic growth slowdown in 2020, with more downside risks on the horizon.

  Country Report South Korea 2020

  Landenrapport

  • Zuid-Korea
  • Automotive/Transport,
  • Chemie/Farmacie,

  24 jun 2020

  A recession in 2020 despite massive stimulus measures.

  Country Report India 2020

  Landenrapport

  • India
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  24 jun 2020

  The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.