Publicaties

Het Internationaal Incassohandboek

Debt Collection Handbook

 • Argentinië,
 • Australië,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

09 sep 2019

Handbook magazine

Het International Debt Collections Handbook is een belangrijk naslagwerk voor ondernemingen. Het helpt u de juiste keuzes te maken als u moet incasseren in het buitenland.

Incassorapporten

Bekijk informatie over minnelijke en gerechtelijke incasso wereldwijd met Atradius Collections Publicaties, inclusief het Internationaal Incassohandboek, Global Collections Review en het Industry Trends Report.

Vooruitzichten prestaties sectoren

Bekijk een snapshot van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van 14 grote sectoren in meer dan 30 landen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op de beoordeling door de kredietanalisten van Atradius

IPF Teaser Weather Icon

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Hong Kong: stronger focus to credit management

  Betalingsbarometer

  • Hong Kong
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Electronica/ICT,

  10 jun 2020

  Hong Kong businesses strengthened their credit risk management processes in order to better handle the risk of liquidity constraints due to the pandemic-induced economic crisis.

  China: greater role for B2B trade credit

  Betalingsbarometer

  • China
  • Chemie/Farmacie,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  10 jun 2020

  In the current challenging economic times, it is essential for Chinese businesses focus on strengthening their customer credit risk management and debt collection processes.

  Singapore: businesses face worsening payment practices

  Betalingsbarometer

  • Singapore
  • Landbouw,
  • Chemie/Farmacie,

  09 jun 2020

  Singapore’s economy is strongly dependent on international trade and highly integrated in the Asian supply chain. This makes it highly vulnerable to changes in the global trading environment

  Country Report Thailand 2020

  Landenrapport

  • Thailand
  • Automotive/Transport,
  • Electronica/ICT

  03 jun 2020

  After a weak performance in 2019, the Thai economy is facing major challenges this year, as exports and tourism have severely declined

  Country Report Brazil 2020

  Landenrapport

  • Brazilië
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

  12 mei 2020

  A severe economic downturn and elevated risk of fiscal sustainability, but still resistant to major shocks.

  Country Report Japan 2020

  Landenrapport

  • Japan
  • Automotive/Transport,
  • Electronica/ICT

  06 mei 2020

  The repercussions of coronavirus have hit an already weakening economy.

  Country Report Vietnam 2020

  Landenrapport

  • Vietnam
  • Automotive/Transport,
  • Electronica/ICT,

  06 mei 2020

  Exports are expected to contract in 2020 after two years of double-digit growth.

  Country Report Taiwan 2020

  Landenrapport

  • Taiwan
  • Automotive/Transport,
  • Duurzame consumptiegoederen,

  15 apr 2020

  A deep recession remains a downside risk.

  Country Report Singapore 2020

  Landenrapport

  • Singapore
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Electronica/ICT,

  15 apr 2020

  The economic contraction will lead to a sharp increase in business insolvencies.

  Weathering the oil price plunge

  Economische Rapporten

  • Algerije,
  • Angola,
  • Algemene economie

  31 mrt 2020

  The oil price has plummeted since the beginning of 2020 as the coronavirus is negatively affecting demand, while oil producers are entangled in a price war.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.