Insolventie Diensten

Als wereldwijd incassobedrijf met een wereldwijd netwerk van advocaten en ervaren professionals, kunnen wij eenvoudig claims indienen als een klant failliet is gegaan, ongeacht waar deze is gevestigd.

 

NL Order-to-cash debt collections

Een claim indienen bij nationale of internationale faillissementen

 

Insolventie Diensten

 

Als uw klant failliet wordt verklaard voordat ze voor uw goederen of diensten hebben betaald, zou u in staat moeten zijn om uw verlies tebeperken met een faillissementsprocedure. Echter, faillissementsprocedures duren vaak erg lang, zijn omslachtig en het proces kan ingewikkelder worden wanneer de schuldenaar in het buitenland zit.

Ons ervaren insolventieteam en onze juristen bevinden zich overal ter wereld om u te steunen bij zowel nationale als internationale claims.

Onze Insolvency Services ondersteunen u bij:

  • Begeleiding en ondersteuning bij verschillende internationale faillissementsprocedures
  • Snelle aanpak – als een bedrijf failliet gaat, dan is het belangrijk om snel uw claim in te dienen om de kans op schikking te vergroten
  • Een claim indienen – Wij stellen de claim op namens u, houden de voortgang bij en leveren u voortgangsrapportages
  • Barrières weghalen met betrekking tot internationale faillissementen zoals verschillen in wetgeving, taal en lokale procedures


 

 

Neem Contact op