"Nasze doświadczenia windykacyjne związane z Atradius Collections były bardzo dobre, zarówno pod względem wyników, jak i otrzymanego wsparcia."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Aktualności

Debt Collections Handbook jest już dostępny

Nowe wydanie Debt Collections Handbook jest już dostępne i obejmuje 44 państwa.

Atradius Collections wspiera Państwa Biznes, dostarczając informacje o podstawach prawnych oraz metodach postepowania przy odzyskiwaniu należności eksportowych. Nasza publikacja zapewnia szczegółowe dane, wspierające ten proces.

Handbook magazine

Produkty

Monitoring należności

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

Windykacja polubowna

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Obsługa postępowań upadłościowych

Jesteśmy globalną firmą windykacyjną z ogólnoświatową siecią prawników i profesjonalistów. Zgłaszamy Państwa wierzytelność wobec upadłych dłużników, niezależnie od miejsca ich siedziby.

Weryfikacja faktur

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

Usługi typu „Standby”

Usługa „Standby” polega na monitorowaniu Państwa finansowanego portfolio i wsparciu z zakresu windykacji. Działania windykacyjne są rozpoczynane automatycznie po wystąpieniu stosownego zdarzenia.

Windykacja sądowa

Starzyński i Wspólnicy

Ze względu na naszą dbałość o zachowanie najwyższych standardów obsługi oraz zapewnienie pełnego wsparcia w zarządzaniu należnościami naszych Klientów zarówno w kraju, jak i zagranicą, zdecydowaliśmy się na oficjalne wyodrębnienie spółki prawnej w strukturze naszej firmy.
W ramach Starzyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. realizujemy usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego.

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym Zespołem Kancelarii Prawnej.

law office

Jak pracujemy?

Nasza działalność opiera się na zapewnieniu naszym Klientom wsparcia na najwyższym poziomie.

Dyrektor Zarządzający

Włodzimierz Szymczak - Atradius Collections

Włodzimierz Szymczak
Uważaj o co prosisz, bo możesz to dostać.

Czego mogą Państwo spodziewać się po osobie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w firmie Atradius?

Jako Dyrektor Zarządzający odpowiadam za oddział Atradius Collections w Polsce, który zajmuje się obsługą klientów oraz prowadzeniem spraw windykacyjnych w 24 państwach regionu CEE i CIS. Do moich zadań należy również rozwój kancelarii Starzyński i Wspólnicy, budowanie strategii, budżetowanie i finalnie P&L. Niemniej jednak moją pracą jest przede wszystkim odzyskiwanie należności dla naszych Klientów i nadal, codziennie, rozmawiam z windykatorami zarówno na temat przyszłych działań w poszczególnych sprawach, jak i w szerszym ujęciu, o umiejętnościach, które powinniśmy zdobyć jako firma, aby windykować skuteczniej. Według mnie kluczem do osiągnięcia sukcesu jest cierpliwość, stanowczość oraz wizja.

W dbaniu o relacje z Klientami najważniejsze dla mnie jest zrozumienie potrzeb. Trudne sytuacje najczęściej powstają wtedy, gdy przyjęliśmy założenia, które nie mają odniesienia do rzeczywistości Klienta. Równie istotne jest zaufanie – branża windykacyjna działa trochę jak.. medycyna. Nasi klienci przychodzą do nas z problemami, a decyzja o powierzeniu ich rozwiązania nam oparta jest na zaufaniu. Kluczowy jest również nieustanny rozwój. Dzięki ciągłej pracy nad rozwojem naszych pracowników, podwyższamy ogólny poziom kwalifikacji, a zwrotne informacje - zarówno rekomendacje jak i reklamacje, umożliwiają nam ciągłe uczenie się i dostarczanie wysokiej klasy usług naszym Klientom.

Publikacje

Market Monitor Food Poland 2016

Market Monitor

  • Polska
  • Żywność

02 12 2016

Smiling woman at laptop | Atradius

Business failures in the Polish food retail segment have increased in 2016, as mainly smaller players suffer from fierce competition and low margins.

Skontaktuj się z nami

Nazwa: Dział Obsługi Klienta
Telefon: + 48 (0)22 395 4700
E-mail:

Atradius Collections jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Tutaj mogą Państwo sprawdzić adresy poszczególnych oddziałów

Skontaktuj się z nami
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.