"Nasze doświadczenia windykacyjne związane z Atradius Collections były bardzo dobre, zarówno pod względem wyników, jak i otrzymanego wsparcia."
CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

COVID-19: Przeczytaj więcej o tym jak pracujemy w trakcie epidemii COVID-19.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Otrzymaj wycenę windykacji należności w kilka minut

Wystarczy podać:

  • nazwę swojej firmy,

  • nazwę firmy dłużnika,

  • kwotę należności oraz jej przeterminowanie.

Otrzymasz indywidualną ofertę z dokładnym wyliczeniem kosztu windykacji polubownej danej sprawy. Przekazanie sprawy do windykacji zajmuje kilka minut, a monitorowanie postępów w sprawie, jak i nawiązanie kontaktu z opiekunem sprawy odbywa się online.

Zdobądź bezpłatną wycenę

Produkty

Monitoring należności

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

Windykacja polubowna

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Obsługa postępowań upadłościowych

Jesteśmy globalną firmą windykacyjną z ogólnoświatową siecią prawników i profesjonalistów. Zgłaszamy Państwa wierzytelność wobec upadłych dłużników, niezależnie od miejsca ich siedziby.

Weryfikacja faktur

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

Usługi typu „Standby”

Usługa „Standby” polega na monitorowaniu Państwa finansowanego portfolio i wsparciu z zakresu windykacji. Działania windykacyjne są rozpoczynane automatycznie po wystąpieniu stosownego zdarzenia.

Windykacja sądowa

Starzyński i Wspólnicy

Ze względu na naszą dbałość o zachowanie najwyższych standardów obsługi oraz zapewnienie pełnego wsparcia w zarządzaniu należnościami naszych Klientów zarówno w kraju, jak i zagranicą, zdecydowaliśmy się na oficjalne wyodrębnienie spółki prawnej w strukturze naszej firmy.
W ramach Starzyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. realizujemy usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego.

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym Zespołem Kancelarii Prawnej.

law office

Jak pracujemy?

Nasza działalność opiera się na zapewnieniu naszym Klientom wsparcia na najwyższym poziomie.

Dyrektor Zarządzający

Włodzimierz Szymczak - Atradius Collections

Włodzimierz Szymczak
Uważaj o co prosisz, bo możesz to dostać.

Czego mogą Państwo spodziewać się po osobie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w firmie Atradius?

Jako Dyrektor Zarządzający odpowiadam za oddział Atradius Collections w Polsce, który zajmuje się obsługą klientów oraz prowadzeniem spraw windykacyjnych w 24 państwach regionu CEE i CIS. Do moich zadań należy również rozwój kancelarii Starzyński i Wspólnicy, budowanie strategii, budżetowanie i finalnie P&L. Niemniej jednak moją pracą jest przede wszystkim odzyskiwanie należności dla naszych Klientów i nadal, codziennie, rozmawiam z windykatorami zarówno na temat przyszłych działań w poszczególnych sprawach, jak i w szerszym ujęciu, o umiejętnościach, które powinniśmy zdobyć jako firma, aby windykować skuteczniej. Według mnie kluczem do osiągnięcia sukcesu jest cierpliwość, stanowczość oraz wizja.

W dbaniu o relacje z Klientami najważniejsze dla mnie jest zrozumienie potrzeb. Trudne sytuacje najczęściej powstają wtedy, gdy przyjęliśmy założenia, które nie mają odniesienia do rzeczywistości Klienta. Równie istotne jest zaufanie – branża windykacyjna działa trochę jak.. medycyna. Nasi klienci przychodzą do nas z problemami, a decyzja o powierzeniu ich rozwiązania nam oparta jest na zaufaniu. Kluczowy jest również nieustanny rozwój. Dzięki ciągłej pracy nad rozwojem naszych pracowników, podwyższamy ogólny poziom kwalifikacji, a zwrotne informacje - zarówno rekomendacje jak i reklamacje, umożliwiają nam ciągłe uczenie się i dostarczanie wysokiej klasy usług naszym Klientom.

Sales Manager

[AC] [img-ccc] Agnieszka Żółtowska

Agnieszka Żółtowska

Czego mogą Państwo oczekiwać od osoby na stanowisku Manager Sprzedaży?

Każdy Klient, aby podjąć decyzję o współpracy z Atradius Collections, ma prawo oczekiwać uczciwej oferty i rzetelnej informacji. Jako Manager Sprzedaży odpowiadam za sprzedaż szerokiego spektrum usług w obszarze odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, określanie jasnych zasad współpracy a tym samym budowanie pozytywnych relacji z Klientami. Co ważne, dokładam starań, aby budować je na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb naszych Partnerów, dopasowując wszelkie procesy do wspomnianych celów nadrzędnych.

Przykładam ogromną wagę do rozwoju własnych kompetencji i wiedzy, które mają służyć najlepszemu wsparciu codziennych zadań naszych Klientów, zarówno na etapie pozyskiwania odbiorców jak i wszelkich z nimi efektywnych rozliczeń.

Niezwykle ważna jest dla mnie ścisła współpraca z całym zespołem Atradius Collections, którego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozostają bezcennym źródłem mojego niezmiennego przekonania, iż w naszej firmie, na każdym etapie, Klient naprawdę jest najważniejszy.

Kierownik Działu Windykacji

Konrad Śliwecki - Atradius Collections

Konrad Śliwecki

Czego mogą Państwo oczekiwać od osoby na stanowisku Team Leader w firmie Atradius?

Jestem odpowiedzialny za odzyskiwanie zaległych należności dla naszych Klientów. Odpowiadam za pracę całego zespołu operacyjnego pracującego w Atradius Collections w Polsce. Dbam też o nieustanny rozwój zespołu oraz o podnoszenie kwalifikacji każdego windykatora indywidualnie. Wspólnie zapewniamy obsługę spraw windykacyjnych dostosowaną do potrzeb każdego Klienta.

Od członków swojego zespołu wymagam samodzielności oraz elastycznego podejścia. Zależy mi, aby każdy z nich podejmował własne decyzje oraz wykonywał powierzone mu zadania z należytą starannością. Te kwestie są dla mnie nadrzędne w  codziennej pracy.

Jeżeli chodzi współpracę z Klientem - najważniejsze jest dla mnie wzajemne zrozumienie – tego, co my robimy i co jest możliwe do zrobienia oraz tego, czego Klienci oczekują od nas i co możemy zrobić dla nich.

Bez wątpienia kluczem do osiągnięcia sukcesu w mojej pracy jest ciągłe ulepszanie procesów, a także poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie posiadanych już zdolności. 

Windykator

Andrzej Kielak - Atradius Collections

Andrzej Kielak
Przegrywasz jeśli się poddajesz.

Czego mogą Państwo spodziewać się po osobie na stanowisku Windykatora w firmie Atradius?

Moim głównym zadaniem jako windykatora jest przeprowadzenie procesu windykacji wobec polskich dłużników. Koncentruję się na zoptymalizowaniu wszelkich działań, aby zgłoszone wierzytelności w pełnych kwotach i jak najkrótszym czasie znalazły się na kontach naszych klientów.

Do każdej spawy podchodzę indywidualnie. Prowadząc rozmowy z dłużnikami, stawiam na elastyczność, stanowczość i konsekwencję w celu uzyskania płatności i zabezpieczeń, dzięki czemu zaległe środki pieniężne jak najszybciej pojawią się u ich adresatów, a klienci mogli być pewni , że proces windykacji został w pełni wyczerpany.

Zadowolony klient i odzyskane środki to najlepszy wyznacznik pracy windykatora. Dbam o dobre relacje z klientem, dostarczając wszelkich informacji o prowadzonych działaniach i przekazując aktualne statusy prowadzonych spraw. Służę pomocą oraz dobrymi radami przez cały okres mojej pracy. 

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Artur Skalski - Atradius Collections

Artur Skalski
Zawsze staram się dotrzymać danego słowa.

Czego mogą Państwo spodziewać się po osobie na stanowisku CRT w firmie Atradius?

Głównym zadaniem osoby pracującej na stanowisku Client Relations Representative jest kompleksowa obsługa Klientów związana z przekazanym do windykacji portfelem. Jestem  odpowiedzialny za monitorowanie spraw krajowych, jak i eksportowych. W przypadku spraw eksportowych obsługa obejmuje również przekaz informacji między Klientem, a znajdującym się w zagranicznym biurze windykatorem.

W relacjach z moimi Klientami staram się dotrzymywać danego słowa oraz na bieżąco i w sposób rzetelny informować na temat rezultatu poczynionych działań. Ważny jest regularny kontakt oraz wypracowanie odpowiedniego modelu komunikacji. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego z obsługiwanych przeze mnie Klientów oraz specyfiki ich biznesu. Każdego Klienta staram się traktować indywidualnie.

Publikacje

UE odnotowuje progres w kwestii umów handlowych

Badania ekonomiczne / Dane ekonomiczne

  • Argentyna,
  • Austria,
  • Inne

09 07 2019

 european network

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Skontaktuj się z nami

Nazwa: Dział Obsługi Klienta
Telefon: + 48 (0)22 395 4700
E-mail:

Atradius Collections jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Tutaj mogą Państwo sprawdzić adresy poszczególnych oddziałów

Skontaktuj się z nami
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.