O nas

"Jakość relacji oraz poziom oferowanych usług przez Atradius nie mają sobie równych. Atradius w pełni rozumie nasze potrzeby i wymagania biznesowe."

Vishnu Gopie, Dyrektor Generalny, Credit & AR, LG Electronics LTD

Jesteśmy jedną z wiodących firm zajmujących się windykacją należności handlowych. Nasza wysoka pozycja wynika ze zrozumienia Klientów oraz dopasowania świadczonych usług do ich potrzeb.

Globalna Kadra Zarządzająca

Siedmioosobowy Zarząd odpowiada za opracowanie i realizację strategii Atradius Collections. Celem Kadry Zarządzającej jest zapewnienie wysokiej jakości usług i efektywności firmy na całym świecie.

Atradius w Polsce

Celem Atradiusa jest wzmacnianie polityki zarządzania należnościami naszych Klientów oraz wspieranie ich rozwoju przez dedykowanych doradców.

Misja i wizja

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom najlepszych usług windykacyjnych o zasięgu globalnym. Wyraża się to w naszej misji, wizji i przestrzeganiu zasad działania naszej organizacji.

Co mówią o nas Klienci?

Zachęcamy do poznania wyników nowego badania poziomu satysfakcji Klientów oraz opinii kluczowych Klientów na temat budowania stabilnych relacji, zrozumienia indywidualnych potrzeb i znajomości rynku.

Fakty i Liczby

Jesteśmy jedną z wiodących firm windykacyjnych w sektorze B2B . Przedstawiamy dane o zasięgu światowym, historii firmy, wskaźniki skuteczności oraz rating finansowy.

Facts & Figures

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Atradius Collections należy do wyspecjalizowanych stowarzyszeń branży windykacyjnej z całego świata, działających lokalnie i międzynarodowo. Pozwala to na ciągłe poszerzanie naszych kompetencji.

Program partnerski

Współpracujemy z Partnerami, by poszerzyć naszą wiedzę o uwarunkowaniach lokalnych. Dopełniają oni naszą ogólnoświatową obecność i wspierają nas w reagowaniu na potrzeby Klientów z całego świata.

Praca w Atradius

Atradius Collections stanowi część Grupy Atradius. Oferuje ona możliwość zatrudnienia na całym świecie. Nasz etos promuje silne relacje wśród personelu oraz z Klientami.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tutaj Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.

Historia

Atradius Collections to część globalnej firmy o ugruntowanej pozycji, która od ponad 90 lat promuje bezpieczeństwo handlu poprzez wysokiej jakości usługi ubezpieczania i zarządzania należnościami.

Keizersgracht Office History Teaser

Prasa

Tutaj możecie Państwo przeczytać komunikaty prasowe dotyczące Atradius Collections. Zapraszamy do skorzystania z archiwum oraz sprawdzenia danych kontaktowych rzecznika prasowego w Państwa kraju.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.