Więc... idziemy do sądu!

W dniu 14 grudnia 2022 roku TSUE wydał wyrok w sprawie C‑358/21. Wyjaśnia on kwestię właściwości sądu oraz jurysdykcji.

09.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A więc do sądu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 14 grudnia 2022 roku TSUE wydał wyrok w sprawie C‑358/21. Wyrok ten wskazuje, że sądy będą musiały uznawać klauzule dotyczące właściwości sądu i jurysdykcji nie tylko w przypadku podpisania umowy/ogólnych warunków, ale również w przypadku gdy ogólne warunki były dostępne na stronie internetowej strony umowy i nie wymagały zatwierdzenia/akceptacji.                  W praktyce może to oznaczać, że więcej spraw będzie prowadzonych nie w kraju dłużnika, ale klienta lub innym, wskazanym w ogólnych warunkach umowy, sądzie (np. arbitrażowym).

Link do wyroku w sprawie C‑358/21

Interpretacja trybunału:

,,klauzula prorogacyjna jest ważnie zawarta, jeżeli znajduje się wśród warunków ogólnych, do których umowa zawarta w formie pisemnej odsyła poprzez wskazanie hiperłącza do strony internetowej, do której dostęp umożliwia, przed podpisaniem wspomnianej umowy, zapoznanie się ze wspomnianymi warunkami ogólnymi, ich pobranie i wydrukowanie, bez konieczności zaakceptowania tych warunków ogólnych poprzez zaznaczenie właściwego pola na wspomnianej stronie internetowej przez stronę umowy, przeciwko której podniesiono tę klauzulę."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytanie odnośnie artykułu lub potrzebujesz pomocy kancelarii? Zapraszamy do kontaktu:

Jeśli chciałbyś zgłosić sprawę windykacyjną lub uzyskać wycenę kosztów zapraszamy na nasz portal Agora:

Zleć sprawę