Studium przypadku - Colt Technology Services: Windykacja w branży technologicznej

Jak pomagamy firmie Colt Technology Services w realizacji jej planów rozwojowych

W skrócie

Firma:

Colt Technology Services

Branża:

Usługi sieciowe i komunikacyjne

Rynek:

Europa, Ameryka Północna, Azja

Problem:

Stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą w całej branży

Rozwiązanie:

Innowacyjność, zorientowanie na klienta, zatrudnianie najlepszych pracowników i udostępnianie im odpowiednich narzędzi

Jak to osiągnęliśmy:

Windykacja polubowna

Możliwość kontaktu zawsze z jedną, wyznaczoną do tego celu osobą przekłada się na bardzo efektywną współpracę.

Stefan Craciun Stefan Craciun
Colt Technology Services

Stefan Craciun jest Starszym Menedżerem w Dziale Kontroli Kredytowej i Windykacji w firmie Colt Technology Services, dostawcy światowej klasy usług sieciowych i komunikacyjnych dla firm, opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Chociaż rynek, na którym działa firma jest bardzo konkurencyjny, sukcesy finansowe i rozwój działalności to nie jedyne aktywności, na jakie zwracamy uwagę w Colt Technology Services. Równie ważne cele firmy to działania charytatywne i praca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Stefan Craciun wyjaśnia: „Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo istotny. Pracujemy intensywnie nad poprawą wydajności energetycznej firmy, a nasze podejście do społecznej odpowiedzialności obejmuje przekazywanie współpracownikom i klientom pomysłów na działania, których pozytywny wpływ wykracza poza codzienną rzeczywistość biznesową, zarówno w firmie, jak i poza nią. Częścią naszej firmowej tożsamości są również akcje charytatywne. Wielu pracowników angażuje się w działania dobroczynne służące poprawie jakości życia młodych osób poprzez edukację, głównie w lokalnych społecznościach. Organizujemy również charytatywne wycieczki rowerowe na trasie łączącej miasta w których Colt Technology Services ma swoje oddziały. W ubiegłym roku nasi pracownicy dostali się w ten sposób z Frankfurtu do Zurychu, zbierając po drodze 200 tysięcy euro. W tym roku natomiast pokonamy trasę z Marsylii do Barcelony – oczywiście z moim udziałem. Uwielbiam to!”

Duże ambicje

Firma Colt Technology Services ma ambitne plany na najbliższą przyszłość. „Chcemy być najbardziej zorientowani na klienta ze wszystkich firm z naszej branży”, mówi Stefan Craciun. „Zapewniamy najlepszą obsługę klienta dzięki posiadanym umiejętnościom i oferowanym usługom. Naszym najcenniejszym zasobem są jednak ludzie. Dbamy o to, aby pozyskiwać najlepszych pracowników, zatrudniać ich w odpowiednich lokalizacjach i udostępniać im właściwe narzędzia. Wszystko po to, aby zapewnić klientom wyjątkową obsługę.”

Colt Technology Services oczekuje również najwyższej jakości usług od swoich partnerów biznesowych. Ponieważ firma nie była zadowolona z poprzedniej firmy windykacyjnej, trzy lata temu powierzyła zarządzanie należnościami Atradius Collections. Jednym z powodów nawiązania współpracy były bardzo pozytywne doświadczenia Stefana Craciuna z czasów, kiedy korzystał z usług Atradius Collections na poprzednim stanowisku w Hewlett Packard.

„Poza tym” dodaje Stefan Craciun „są bardzo dobrze znani na rynku i cieszą się doskonałą reputacją. Wiedzą jak łączyć wysoką jakość usług z bardzo otwartym i profesjonalnym stosunkiem do klienta. Dzięki temu Atradius Collections jest mocnym i wiarygodnym dostawcą. Ich usługi to kluczowa część naszej bieżącej działalności. Kiedy już wyczerpiemy wszystkie możliwości i staje przed nami widmo niespłacalnego długu, Atradius Collections zaczyna działać. Ponieważ rozwijamy działalność na całym świecie, coraz częściej zwracamy się do nich o pomoc, a nasze relacje są coraz bliższe. Jest to tym łatwiejsze, że, podobnie jak my, Atradius dysponuje globalną siecią oddziałów.”

Jeden punkt kontaktowy

Armand Hessels

Armand Hessels, Atradius Collections Account Manager

Kolejną zaletą korzystania z usług Atradius Collections wymienianą przez Colt Technology Services jest jeden punkt kontaktowy. Stefan Craciun wyjaśnia: „Możliwość kontaktu zawsze z jedną, wyznaczoną do tego celu osobą przekłada się na bardzo efektywną współpracę. Jest to osoba, która bardzo dobrze zna naszą firmę. To nasz łącznik z lokalnymi windykatorami, którzy mają doświadczenie pracy w konkretnym regionie oraz znają procedury i przepisy prawa w krajach, w jakich są zatrudnieni.”

Co Craciun sądzi o raportach z działalności, które Atradius wysyła swoim klientom? „Raporty Atradius Collections są czytelne i w pełni przejrzyste. Są poza tym dostosowane do naszej struktury finansowej. Atradius Collections zna również dobrze naszych klientów, przez co często podejmuje działania z własnej inicjatywy – i zawsze działa szybko.”

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.