Collect@Net

Collect@Net jest najlepiej zintegrowaną platformą windykacyjną w branży. To bezpieczny i efektywny system online, za pomocą którego możliwe jest monitorowanie oraz zarządzanie sprawami windykacyjnymi.

Collect@Net firmy Atradius: zarządzanie windykacją należności w trybie online

Collect@Net to bezpieczna platforma online, która umożliwia zarządzanie sprawami związanymi z windykacją należności.

System jest zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania przez naszych Klientów i Partnerów. Collect@Net jest wyposażony w funkcje, które oferuje wyłącznie Atradius, a ponadto dostępny jest całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.

Klienci i Partnerzy Atradius Collections mają możliwość korzystania z Collect@Net w jednym z 16 języków. Pobieranie lub udostępnianie danych możliwe jest w wybranym przez Państwa formacie (w tym w postaci plików Word oraz Excel).

Preferowana metoda komunikacji na świecie przechodzi od trybu offline do trybu online, dlatego sądzimy, że Państwa dłużnicy powinni mieć możliwość dokonywania zapłaty online. Portal Collect@Net stanowi centralny element tego procesu – zapewnia efektywność i promuje możliwości komunikacji pomiędzy wierzycielami, a dłużnikami.
 

 

 

Woman on laptop

 

 

Korzyści, jakie Collect@Net oferuje podmiotom zajmującym się handlem krajowym i zagranicznym

 • Korzystanie z naszego globalnego doświadczenia, w tym kompetencji branżowych i rynkowych oraz znajomości lokalnego prawodawstwa.
 • Monitorowanie poszczególnych dłużników dzięki szczegółowym historiom spraw, które można pobrać w całości na dysk własnego komputera.
 • Uproszczenie kwestii administracyjnych związanych z zarządzaniem należnościami.
 • Dopasowanie informacji zarządczych do formatu, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom operacyjnym (Word, Excel itd.).
 • Zapewnianie efektywności dzięki masowemu przesyłaniu danych. Pozwala to na zarejestrowanie większej liczby zleceń windykacyjnych podczas jednej sesji.
 • Łatwość komunikacji dzięki interakcyjnej aplikacji do przesyłania wiadomości. Umożliwia to bezpośrednią komunikację z obsługującym Państwa specjalistą ds. windykacji.

Korzyści, jakie Collect@Net oferuje przedsiębiorstwom zajmującym się faktoringiem

 • Korzystanie z naszej globalnej infrastruktury, włączając w to nasze możliwości przesyłania zapytań w języku miejscowym w kraju nabywcy.
 • Korzystanie ze wsparcia świadczonego na całym świecie przez wyznaczonych do tego celu menedżerów ds. relacji, lokalne oddziały oraz partnerów.
 • Udoskonalenie działania procesów zapobiegających oszustwom dzięki otrzymywaniu sygnałów ostrzegawczych – kontrola historii finansowej.
 • Uzyskanie całodobowego dostępu do raportów, w tym sald faktur oraz rozbieżności.
 • Zapewnienie możliwości skorzystania ze standardowej metody werykacji faktur, niezależnie od kraju pochodzenia nabywcy.

Korzyści, jakie Collect@Net oferuje partnerom Atradius

 • Dostęp do skutecznych sposobów komunikacji z nami oraz zarządzania sprawami windykacyjnymi z zastosowaniem preferowanej waluty i języka.
 • Zwiększony poziom bezpieczeństwa, który uzależnia dostęp do systemu od pełnionych funkcji i przyznanych uprawnień.
 • Bezproblemowa obsługa danych, sprawozdań i komunikacji w ramach portalu, np. dzięki automatycznemu przekazywaniu określonych spraw.
 • Ograniczenie zużycia papieru dzięki zarządzaniu procesami akceptacji oraz komunikacji w ramach portalu.
 • Przyspieszenie procesów takich jak autoryzowanie kosztów poprzez ich kodowanie i zatwierdzanie w trybie online.

Korzyści, jakie Collect@Net oferuje dłużnikom

 • Minimalizacja czasu niezbędnego dłużnikowi do dokonania zapłaty oraz rozliczenia zadłużenia poprzez płatności online.
 • Dostęp do licznych sposobów na zwiększenie efektywności, takich jak automatyczna alokacja i komunikacja za pośrednictwem portalu pomiędzy Państwem a Państwa dłużnikami.
 • Polepszenie relacji z Klientami i dłużnikami dzięki dostępowi do planów płatności za pośrednictwem bezpiecznego portalu działającego przez całą dobę.

Jeśli są Państwo Klientem lub Partnerem Atradius Collections, mogą Państwo uzyskać dostęp do Collect@Net przy wykorzystaniu loginu zabezpieczonego hasłem.

Mogą Państwo również wypróbować naszą stronę demonstracyjną.

 • Login: Atradius
 • Password: Collections

Jeśli posiadają Państwo polisę Atradius Credit Insurance, otrzymają Państwo automatyczny dostęp do wsparcia i kompetencji Atradius Collections. Będą Państwo mieli możliwość zarządzania sprawami windykacyjnymi przy wykorzystaniu loginu Serv@Net login.

 

 

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

Weryfikacja faktur

Produkt

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

Windykacja sądowa

Produkt

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.