Collect@Net

Collect@Net to platforma online, która umożliwia dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu odzyskiwania należności oraz pozwala na monitorowanie postępu w sprawach zgłoszonych do windykacji.

Collect@Net działa obok naszej globalnej struktury IT, pozwalając nam za zaoferowanie jednej z najbardziej zintegrowanych sieci w branży. Jest wspierany przez lokalnych, wielojęzycznych specjalistów, których doświadczenie pomoże Ci rozwiązać spory i uzyskać płatność za zaległe faktury. Jeżeli korzystasz również z ubezpieczenia należności Atradius, będziesz miał możliwość dostępu do C@N poprzez Atradius Atrium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z firmy windykacyjnej nie musi działać niekorzystnie na relacje z kontrahentami. 87% Klientów Atradius Collections przyznaje, że nasze usługi pomagają utrzymać pozytywne relacje z dłużnikami.

Raymond van der Loos
Dyrektor, Atradius Collections

Jak działa zarządzanie sprawami windykacyjnymi online?

Za pośrednictwem Collect@Net możesz przekazywać sprawy do windykacji, zostawiając w ten sposób rozwiązanie kwestii zaległych należności naszym specjalistom. Skorzystasz z bezpośredniej komunikacji z Atradius Collections oraz będziesz miał możliwość monitorowania postępów w sprawach zgłoszonych do windykacji.

Collect@Net jest dostępny 24/7 na całym świecie. Oznacza to, że możesz być na bieżąco z postępem w
sprawie w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się teraz
znajdujesz. Ciągły dostęp jest szczególnieprzydatny, gdy
dłużnik znajduje się w innej strefie czasowej.

Korzyści związane z zarządzaniem należnościami online:

  • Dostęp do Collect@Net w 16 językach
  • Możliwość skorzystania z naszej globalnej wiedzy specjalistycznej, obejmującej wiedzę na temat sektorów, rynków oraz lokalnego prawa
  • Monitorowanie pojedynczych dłużników poprzez dostępną do pobrania pełną i szczegółową historię spraw
  • Usprawnienie zarządzanie kredytem kupieckim
  • Dostęp do informacji na temat postępu w sprawach w najbardziej odpowiednim formacie (Word, Excel, itd.)
  • Zwiększenie wydajności poprzez wykorzystanie funkcji masowego załadowania, który umożliwia przekazanie wielu spraw za jednym razem.

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Wspieramy Was w utrzymywaniu pozytywnych relacji kontrahentami dzięki wykorzystaniu polubownych rozwiązań w ramach windykacji należności.

Weryfikacja faktur

Produkt

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

Windykacja sądowa

Produkt

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.