Posiadasz dług?

Dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do uregulowania długu.

Przegląd wszystkich należności oraz dokonanych płatności dostępny jest na portalu Debtor@Net.

Naszym celem jest usprawnienie procesu dokonywania płatności. Aby zapobiec naliczaniu się dodatkowych kosztów, ureguluj niezwłocznie zaległe należności. Przegląd wszystkich należności oraz dokonanych płatności dostępny jest na portalu Debtor@Net.

Informacje

Posiadasz dług? Poznaj rozwiązania i przeczytaj nasze FAQ dotyczące zadłużeń.

Zaloguj się

Będąc Klientem Atradius otrzymują Państwo możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi informatycznych, które pozwalają na sprawną obsługę procesów ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Skontaktuj się

Atradius Collections jest obecny w ponad 30 krajach na całym świecie.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.