Dane rejestrowe

Grupa Atradius świadczy usługi za pośrednictwem kilku powiązanych spółek prowadzących działalność w różnych krajach. Więcej informacji o spółkach Grupy Atradius w tych krajach można uzyskać, zapoznając się z danymi w zakładce: Atradius w świecie.
 

Atradius N.V. jest spółką macierzystą Grupy Atradius
Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Holandia
Telefon: +31 20 553 9111
Faks: +31 20 553 2811  
adres e-mail: customerservice.nl@atradius.com

Numer rejestru handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie: 34196963
Nume VAT: 8126.11.378.B.01


Zarząd spółek Atradius N.V. :
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge