Reklamacje - Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie

Obsługa klienta

W celu poznania danych kontaktowych poszczególnych biur, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Kontakt.

Zaangażowanie

Atradius stale dba o podnoszenie jakości świadczonych usług dzięki funkcjonującemu systemowi składania reklamacji. Doceniamy wszelkie uwagi na temat świadczonych przez nas usług, oferowanych produktów, a także dotyczących obsługi i pracowników. Zobowiązujemy się do udzielenia informacji zwrotnej na każdą przesłaną uwagę oraz reklamację.

Uczciwość

Nasza polityka rozpatrywania reklamacji opiera się na zasadzie  uczciwości i bezstronności. Każda reklamacja będzie rozwiązywana  w sposób obiektywny przez starszego członka naszego zespołu.
 

 

Jak składać reklamację? 

1. złożenie reklamacji

Reklamację można złożyć poprzez wysłanie mailowego zgłoszenia pod adres wskazany na naszej stronie bądź wypełnienie poniższego formularza reklamacyjnego. 

2. Potwierdzamy otrzymanie reklamacji

Otrzymujemy reklamację. 
Rejestrujemy reklamację w naszym systemie. 
Mailowo wysyłamy potwierdzenie otrzymania reklamacji.

3. Rozpatrujemy sprawę

Gdy zajdzie taka potrzeba, angażujemy inne działy, aby rozpatrzyć złożoną reklamację. Następnie monitorujemy postępy. 

4. Rozwiązujemy reklamację

Odpowiadamy na reklamację w ciągu 10 dni roboczych. Przesyłamy mailowo nasze stanowisko oraz proponowane rozwiązanie.


Formularz reklamacyjny

Kontakt

Firma

Reklamacja