Miesiąc z rabatami w krajach BRIC

Posiadasz dłużnika w Brazylii, Rosji, Indiach lub Chinach?

W czerwcu możesz przekazać sprawę do windykacji do Atradius Collections korzystając z 30% obniżki opłaty prowizyjnej!

Zasady promocji

30% obniżki opłaty prowizyjnej* dla spraw eksportowych z dłużnikiem w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach założonych przez system Collect@Net w dniach 01.06.2021 (od godziny 00:00) do 30.06.2021 (do godziny 23:59).

Obniżka nie obejmuje opłat wstępnych oraz wszelkich kosztów (prawnych, związanych z procedurą upadłościową oraz refakturowanych kosztów Usług Osób Trzecich).

*obliczane zgodnie z Tabelą opłat i prowizji zawartej w umowie  

Zaloguj się do Collect@Net

 


Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Kliknij poniżej, aby wypełnić formularz. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i pomożemy dopełnić wszelkich formalności.

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.