Misja i wizja

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom najlepszych usług windykacyjnych o zasięgu globalnym. Wyraża się to w naszej misji, wizji i przestrzeganiu zasad działania naszej organizacji.

Nasza wizja

 

Naszą wizja jest zostać najchętniej wybieraną na świecie oraz najwyżej cenioną przez naszych Klientów, Partnerów i pracowników firmą oferującą usługi z zakresu windykacji należności handlowych.

 

Stawianie ludzi na pierwszym miejscu ma kluczowe znaczenie dla naszego zaangażowania w przekształcanie wizji naszej firmy w rzeczywistość. Rozumiemy, że uniwersalne podejście do windykacji oraz zarządzania należnościami nie sprawdzi się w każdym przypadku.

Koncentrujemy się na Państwa potrzebach i zapewniamy indywidualne podejście do każdej sytuacji. Nasi specjaliści ds. windykacji, którzy pracują na całym świecie, zapewniają najlepszą obsługę Państwa spraw. Nasz międzynarodowy zespół specjalizuje się w poznawaniu lokalnych zwyczajów oraz zapewnianiu zgodności z przepisami obowiązującymi w poszczególnych systemach prawnych danych państw.

Nasza Misja

 

Misją Atradius Collections jest generowanie środków pieniężnych dla naszych Klientów. Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi i międzynarodowym kompetencjom możemy Państwu zapewnić najlepszą obsługę

 

Jesteśmy tam, gdzie Państwo. Mówimy Państwa językiem oraz językiem Państwa klientów. Rozumiemy lokalną kulturę oraz procesy zachodzące w danym miejscu. Lokalne kompetencje, globalny sposób myślenia, przejrzysty sposób ustalania cen oraz proste procesy stanowią elementy składowe realizacji działań oraz zapewnienia wyników na rzecz Państwa przedsiębiorstwa.

Zasady działania naszej organizacji

Będąc członkiem Grupy Atradius, która świadczy usługi z zakresu ubezpieczeń należności, udzielania poręczeń, reasekuracji oraz windykacjiuznajemy znaczenie odpowiedniego ładu korporacyjnego.

Stosujemy standardy, które zostały sporządzone przez Dutch Association of Insurers dla holenderskich firm ubezpieczeniowych i określają zasady dotyczące ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, audytu i wynagrodzeń.

Powiązane dokumenty

Inne treści / informacje

Fakty i Liczby

Jesteśmy jedną z wiodących firm windykacyjnych w sektorze B2B . Przedstawiamy dane o zasięgu światowym, historii firmy, wskaźniki skuteczności oraz rating finansowy.

Historia

Atradius Collections to część globalnej firmy o ugruntowanej pozycji, która od ponad 90 lat promuje bezpieczeństwo handlu poprzez wysokiej jakości usługi ubezpieczania i zarządzania należnościami.

Co mówią o nas Klienci?

Zachęcamy do poznania wyników nowego badania poziomu satysfakcji Klientów oraz opinii kluczowych Klientów na temat budowania stabilnych relacji, zrozumienia indywidualnych potrzeb i znajomości rynku.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.