Co mówią o nas Klienci?

Zachęcamy do poznania wyników nowego badania poziomu satysfakcji Klientów oraz opinii kluczowych Klientów na temat budowania stabilnych relacji, zrozumienia indywidualnych potrzeb i znajomości rynku.

Najważniejszą rzeczą w naszej pracy jest koncentracja na budowie bliskich relacji z  Klientami. Wierzymy, że zapewnimy Państwu najlepsze wsparcie, gdy zrozumiemy Państwa cele biznesowe oraz poznamy Państwa Klientów. Skupiamy się na Państwa opiniach podczas zarówno codziennej pracy, jak i corocznej ankiety.

Badanie poziomu satysfakcji Klientów 2016

Kluczowe dane z zeszłorocznego badania pokazują, że: 78% naszych Klientów stwierdziło, że szybko zwróciliśmy środki, które wcześniej zwindykowaliśmy. 82% Klientów potwierdziło, że działania podjęte przez nas w ich imieniu nie zaszkodziły ich relacjom z dłużnikami. 84% naszych Klientów podjęłoby współpracę z nami ponownie.

Stale udoskonalamy świadczone przez nas usługi. Obecnie pracujemy nad badaniem poziomu satysfakcji Klientów 2017, które rozpocznie się w listopadzie 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Customer Satisfaction Survey 2016 pl

 

 

 

 

 

 

 

Opinie Klientów

Państwa opinie i spostrzeżenia są dla nas ważne. Z dumą je Państwu udostępniamy.

Od wielu lat współpracujemy z Atradius Collections w zakresie windykacji zarówno należności krajowych, jak i zagranicznych w krajach europejskich. Współpraca odgrywa istotną rolę w naszej działalności, ponieważ często potrzebujemy fachowej wiedzy na temat lokalnej specyfiki oraz znajomości języków. Jest to niezbędne w podjęciu starań zmierzających do odzyskania należności od podmiotów, z którymi utraciliśmy kontakt. Oferowany przez Atradius Collections szeroki zakres usług jest dopasowany do naszych potrzeb – począwszy od wezwania do zapłaty przy niewielkich kwotach aż po wszczęcie procedury prawnej. To elastyczne podejście i wychodzenie za każdym razem naprzeciw naszym potrzebom świetnie się sprawdzają. Pracownicy biura Atradius są profesjonalni, a jednocześnie życzliwi i można się do nich zwrócić w każdej chwili z prośbą o pomoc w nowej sprawie lub informację na temat postępu bieżących spraw. Z całym przekonaniem polecilibyśmy tę firmę jako nieocenionego partnera w procesie windykacji należności”.

Karen Bullen, Key Account & Debt Risk Management Controller
DFDS Seaways

Możliwość kontaktu zawsze z jedną, wyznaczoną do tego celu osobą przekłada się na bardzo efektywną współpracę. Jest to osoba, która bardzo dobrze zna naszą firmę. To nasz łącznik z lokalnymi windykatorami, którzy mają doświadczenie pracy w konkretnym regionie oraz znają procedury i przepisy prawa w krajach, w jakich są zatrudnieni. Raporty Atradius Collections są czytelne i w pełni przejrzyste. Są poza tym dostosowane do naszej struktury finansowej. Atradius Collections zna również dobrze naszych klientów, przez co często podejmuje działania z własnej inicjatywy – i zawsze działa szybko.

Stefan Craciun, Starszym Menedżerem w Dziale Kontroli Kredytowej i Windykacj
Colt Technology Services

Nasze doświadczenia windykacyjne związane z Atradius Collections były bardzo dobre, zarówno pod względem wyników, jak i otrzymanego wsparcia. Cieszymy się z dobrych relacji z zespołem Atradius, którego członkowie odpowiednio reagują na nasze zapytania i potrzeby. Poleciłbym wszystkim przedsiębiorstwom współpracę z Atradius Collections.

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager
Mitsubishi Electric Automation, Inc

W roku 2008 ACCO Brands poszukiwało firmy, która byłaby w stanie przeprowadzić gruntowne uporządkowanie kwestii wierzytelności połączone z przesłaniem znacznych ilości danych. Firma Atradius Collections nie tylko sprostała tym potrzebom, ale i wykazała się elastycznością przy realizacji naszych oczekiwań. Wdrożyła również procesy, które poskutkowały oszczędnością czasu i pieniędzy. Atradius jest agencją, która stale z nami współpracuje i obecnie obsługuje nasze oddziały w Europie. Wkrótce nasze australijskie i kanadyjskie oddziały również nawiążą współpracę z Atradius.

Jeffrey Golly, Corporate Credit Manager
ACCO Brands

 

Na początku 2010 roku zatrudniliśmy Atradius Collections do zarządzania częścią windykacji naszych międzynarodowych należności. Zachęciła nas do tego ich globalna sieć agencji oraz prowadzenie windykacji na całym świecie, a także wiodąca pozycja w ramach Grupy Atradius Credit Insurance. Dziś, gdy spoglądamy w przeszłość, widzimy udane partnerstwo, w ramach którego zmniejszyliśmy poziom zaległych wierzytelności oraz poprawiliśmy kondycję finansową naszej firmy. Dodatkowo Collect@Net uczynił ten proces skuteczniejszym i łatwiejszym.

Andre Hagen, Kfm. Geschäftsführer/Finance Director
Kuka Systems GmbH

 

Inne treści / informacje

Fakty i Liczby

Jesteśmy jedną z wiodących firm windykacyjnych w sektorze B2B . Przedstawiamy dane o zasięgu światowym, historii firmy, wskaźniki skuteczności oraz rating finansowy.

Misja i wizja

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom najlepszych usług windykacyjnych o zasięgu globalnym. Wyraża się to w naszej misji, wizji i przestrzeganiu zasad działania naszej organizacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.