Fakty i Liczby

Jesteśmy jedną z wiodących firm windykacyjnych w sektorze B2B . Przedstawiamy dane o zasięgu światowym, historii firmy, wskaźniki skuteczności oraz rating finansowy.

Atradius Collections w pigułce

Historia działalności

  • Doświadczenie zdobywamy od 1925 roku.

Wielkość i globalny zasięg

  • Świadczymy usługi z zakresu windykacji należności handlowych w 96% państw świata
  • Jesteśmy obecni w 28 krajach, a naszą działalność koordynujemy w ramach 20 oddziałów na całym świecie oraz siedziby głównej mieszczącej się w Holandii
  • Obsługujemy ponad 10 000 Klientów
  • Każdego roku zajmujemy się ponad 90 000 spraw związanych z zadłużeniem handlowym

Średni wskaźnik skuteczności

Szczycimy się średnim wskaźnikiem skuteczności wynoszącym 58,3%.

Liczba ta przedstawia procentową wartość wszystkich zwindykowanych płatności z wyłączeniem postępowań upadłościowych oraz spraw wycofanych przez Klientów za okres 2015.

Rating finansowy

Ratingi naszej pozycji finansowej zostały określone przez następujące agencje: A.M. Best jako A (doskonały) ze stabilną perspektywą oraz Moody’s jako A3 ze stabilną perspektywą. Potwierdzają to nasze dobre wyniki operacyjne oraz stabilność.

agencja A.M. Best Moody’s
Rating A (ocena doskonała), stabilna perspektywa A3, stabilna perspektywa
Ostatnia aktualizacja Wrzesień 2017 Lipiec 2017
Strona internetowa A.M. Best Moody’s

 

Inne treści / informacje

International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Rynek Windykacji na świecie

The GCR prezentuje rozwiązania stosowane przez firmy w związku z zaległymi należnościami. Przedstawione są także czynniki wpływające na to, że firma decyduje się na outsourcing windykacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.