Historia

Atradius Collections to część globalnej firmy o ugruntowanej pozycji, która od ponad 90 lat promuje bezpieczeństwo handlu poprzez wysokiej jakości usługi ubezpieczania i zarządzania należnościami.

Atradius Collections w strukturze Grupy Atradius

Atradius Collections jest kluczową spółką wchodzącą w skład Atradius N.V. i blisko współpracuje z Atradius Credit Insurance oraz Atradius Re.

Jako część grupy Atradius korzystamy z ponad 90 lat globalnego doświadczenia z zakresu zarządzania należnościami oraz utrzymujemy silną pozycję, dzieląc swoją historię, wiedzę oraz reputację. Pozwala nam to zapewnić powodzenie działań związanych z windykacją należności handlowych, outsourcingiem zarządzania należnościami Klientów.

Historia Atradius Collections

Firma Atradius została założona w 1925 roku w Holandii pod nazwą NCM, z myślą o usprawnieniu operacji handlowych pomiędzy firmami holenderskimi. W Niemczech nasze korzenie sięgają firmy Gerling Credit, która powstała w 1954 roku i działała wyłącznie na terenie Niemiec do 1962 roku, kiedy to otworzyła swój pierwszy oddział zagraniczny w Szwajcarii. W Hiszpanii Crédito y Caución została założona w 1929 roku i skupiała się na stabilnym wzroście dającym pozycję dominującego ubezpieczyciela należności oraz firmy udzielającej poręczeń na Półwyspie Iberyjskim. Dziedzictwo, wiedza oraz wzorowy standard usług świadczonych przez te trzy firmy zostały połączone w ramach Grupy Atradius  i tworząc Atradius Collections , która jest globalnym liderem w branży windykacji /należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W sierpniu 2003 roku nazwa Atradius została wprowadzona w ramach zmiany marki GERLING NCM, globalnego lidera w branży ubezpieczeń oraz zarządzania należnościami , powstałego w 2001 roku wskutek połączenia niemieckiej grupy zajmującej się ubezpieczeniami należności Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherung (Gerling Credit) oraz holenderskiego ubezpieczyciela Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Proces zmiany marki został zakończony 5 stycznia 2004 roku.

W tym czasie Grupę Gerling jako udziałowca zastąpiła grupa wiodących, międzynarodowych instytucji finansowych, w skład której wchodziły Swis Re oraz Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, wiodąca spółka hiszpańska świadcząca usługi finansowe, oraz Crédito y Caución, największy w Hiszpanii i czwarty pod względem wielkości na świecie ubezpieczyciel należności.

25 stycznia 2008 roku Atradius rozpoczął połączenie z Credito y Caucion wzbogacając się o wiedzę hiszpańskiego ubezpieczyciela celem umocnienia swojej pozycji na globalnych rynkach ubezpieczeń należności handlowych.

Dzięki takiemu rodowodowi oraz globalnemu zasięgowi Atradius Collections nie tylko jest w stanie realizować z powodzeniem windykację należności handlowych w imieniu naszych Klientów, ale również dąży do utrzymania wysokich standardów na rynku. Dzięki temu firma stała się kluczowym graczem na rynku windykacji należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Atradius Collections, która stanowi oddzielny podmiot w strukturze Grupy Atradius, może poszczycić się silną pozycją, rozległą wiedzą i nienaganną reputacją, co pozwala zapewnić skuteczną windykację, realizować outsourcing zarządzania należnościami Klientów.

Inne treści / informacje

Globalna Kadra Zarządzająca

Siedmioosobowy Zarząd odpowiada za opracowanie i realizację strategii Atradius Collections. Celem Kadry Zarządzającej jest zapewnienie wysokiej jakości usług i efektywności firmy na całym świecie.

Misja i wizja

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom najlepszych usług windykacyjnych o zasięgu globalnym. Wyraża się to w naszej misji, wizji i przestrzeganiu zasad działania naszej organizacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.