Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tutaj Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.

W jednym miejscu zebraliśmy dla Państwa najczęściej zadawane pytania i udzieliliśmy na nie odpowiedzi. Jeśli brakuje odpowiedzi na Państwa pytanie, zachęcamy do kontaktu.

Jak wygląda windykacja należności?

Podczas windykacji polubownej kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie, e-mailowo i listownie. Natężenie działań determinuje wysokość długu, przebieg kontaktów z dłużnikiem oraz lokalne prawo, a w szczególności wieloletnie doświadczenie zdobyte przez Atradius Collections. Zdobywana przez lata znajomość najlepszych praktyk pozwala nam osiągać wysoką skuteczność w odzyskiwaniu Państwa należności.  

We wszystkich krajach po zarejestrowaniu sprawy w systemie Collect@Net, windykację rozpoczynamy w ciągu 48 godzin od wysłania pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty. Kontakt telefoniczny z dłużnikiem następuje niezwłocznie po wysłaniu wyżej wspomnianego wezwania. Jeżeli działania nie skutkują nawiązaniem kontaktu z dłużnikiem, wysyłane są kolejne wezwania oraz wykonywane są następne próby kontaktów telefonicznych.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową poświęconą windykacji polubownej. 

Jak nawiązujecie kontakt z dłużnikiem?

Podejmujemy próby kontaktu z dłużnikiem za pomocą e-maila, telefonu, a także faxu w zależności od informacji, które są dostępne. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć dodatkowe informacje, które pozwolą na kontakt z dłużnikiem. W niektórych okolicznościach korzystamy z usług agentów terenowych, którzy przeprowadzają wizyty u dłużnika.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami, które mogą przyczynić się do poprawienia efektywności rozmów z dłużnikiem.

 

Czy podejmujecie się windykacji przedawnionych należności?

Wiemy, jak ważną rolę w procesie windykacji należności odgrywa czas. Przyjmujemy do windykacji stare faktury, jednakże istnieją pewne ograniczenia określone przez lokalne prawo, które mają charakter ostateczny. Po upłynięciu terminu przedawnienia, który jest różny dla poszczególnych krajów, odzyskiwanie należności na drodze sądowej jest niemożliwe - nie ma podstawy prawnej. Dla wszystkich należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni przekazanych do windykacji przez AC pobierane jest dodatkowe 2% prowizji od odzyskanych należności.

Czy możemy zgłaszać większą ilość spraw?

Oczywiście mogą Państwo zlecać dowolną ilość spraw. Można je rejestrować pojedynczo bądź zbiorowo. Nie jest konieczne jednoczesne zgłoszenie wszystkich spraw. Można przekazywać sprawy stopniowo – np. w momencie przekroczenia terminu ich wymagalności.

Jak działa windykacja sądowa?

Jeżeli działania polubowne nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, windykator wyda odpowiednią rekomendację dalszych działań, opartą na sytuacji finansowej dłużnika, wieku należności, szacowanego kosztu procesu sądowego, posiadanej dokumentacji oraz przewidywanego rezultatu działań sądowych. Czas trwania oraz koszt różni się w zależności od kraju dłużnika oraz wielkości długu. Decyzja o kontynuowaniu windykacji na drodze sądowej zależy zawsze od Klienta. Koszt windykacji sądowej leży w gestii Klienta.

Po więcej informacji odnośnie procesu windykacji sądowej zapraszamy na dedykowaną stronę internetową

 

Jaki jest czas prowadzenia windykacji pojedynczej sprawy?

Działania polubowne trwają średnio około 90 dni. Czas trwania może się czasem różnić (być krótszy bądź dłuższy) w zależności od kontaktu z dłużnikiem. Jeżeli windykacja polubowna nie jest skuteczna, zwrócimy się do Państwa z rekomendacją dalszych działań na drodze sądowej.

Aby poznać nasz proces windykacji, zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną mu stroną. 

 

Czy jest minimalna kwota zadłużenia, które przyjmujecie?

Nie ma minimalnej kwoty spraw, które przyjmujemy do windykacji. Jednak kwota należności decyduje o wielkości prowizji, którą pobieramy w przypadku jej odzyskania.

Czy jeśli zdecyduję się na wycofanie sprawy z windykacji, opłata zostanie pobrana?

Jeżeli zdecydują Państwo o wycofaniu sprawy podczas trwania windykacji polubownej niezgodnie z naszą rekomendacją, opłata z powodu wycofania sprawy może zostać pobrana. Jednakże w przypadku decyzji o niekontynuowaniu windykacji na drodze sądowej podjętej pod koniec etapu polubownego, nie generują się żadne koszty. Każda decyzja będzie zależeć od indywidualnego statusu sprawy.

Czy poniosę koszty wstępne przy przekazywaniu zlecenia na windykację?

Sama umowa ma charakter ramowy i w związku z jej podpisaniem nie są ponoszone żadne koszty. Dopiero w momencie przekazania sprawy eksportowej generuje się jednorazowa opłata wstępna, której wysokość zależna jest od kraju dłużnika. Sprawy polsko-polskie nie wiążą się z żadnymi kosztami wstępnymi. Koszt opłaty prowizyjnej ponoszony jest w momencie odzyskania należności, w zależności od wysokości odzyskanej kwoty.

Czym jest Collect@Net?

Jest to nasz on-linowy system, który umożliwia Klientom Atradius Collections bycie na bieżąco ze statusem sprawy. Dzięki niemu mogą Państwo:

  • Mieć wgląd do każdej przekazanej do windykacji sprawy 24/7;
  • Zapoznać się z przebiegiem sprawy;
  • Skontaktować się bezpośrednio z windykatorem zajmującym się sprawą;
  • Generować przeróżne raporty.

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej naszemu systemowi Collect@Net.

Jeżeli jesteś naszym Klientem, zachęcamy do zalogowania się do Collect@Net. 

Kogo mogę poprosić o aktualny status sprawy?

W przypadku spraw polskich mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z windykatorem zajmującym się sprawą poprzez system Collect@Net, a w sprawach eksportowych z dedykowanym Państwu Opiekunem Klienta. Informacje o osobie prowadzącej znajda Państwo w systemie Collect@Net w zakładce Pomoc.

Jakich dokumentów i informacji potrzebujecie?

Przy rejestrowaniu nowej sprawy prosimy o przekazanie wszystkich danych kontaktowych dłużnika, które są w Państwa posiadaniu. W każdej sprawie wymagane są faktury, podpisane umowy oraz saldo  sprawy.

Jakie koszty poniosę w przypadku skutecznej windykacji?

Prowizja pobierana jest wyłącznie od kwoty, którą odzyskamy. Prowizja odnosi się również do naliczonych odsetek oraz kosztów windykacji (zgodnie z prawem każdego kraju).

  • Sprawy krajowe: jeżeli odzyskamy koszty  windykacji (równowartość 40 euro) oraz odsetki ustawowe, przekażemy Państwu tę kwotę;
  • Sprawy eksportowe: jeżeli odzyskamy koszty windykacji oraz odsetki ustawowe, zachowamy te kwoty, zgodnie z Tabelą Opłat zawartą w umowie.

Dla należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni, do prowizji pobieranej w momencie odzyskania należności jest dodatkowo naliczane 2%.

Czy mogę przekazać sprawę do windykacji online?

Oczywiście! Nasza platforma Agora umożliwia przekazywanie przeterminowanych faktur do Atradius Collections w trzech prostych krokach, całkowicie online! Po przekazaniu sprawy możesz śledzić postępy w sprawach na swoim koncie 24/7, skontktować się z opiekunem sprawy, a także otrzymać wycenę windykacji innych spraw. 

Jakie usługi oferujecie?

Oferujemy wiele usług, które mogą być dopasowane do Państwa potrzeb.

Klikając tutaj, będą mogli się Państwo z nimi szczegółowo zapoznać.

RODO i rola Atradius Collections jako Administratora Danych

Atradius Collections B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (AC), zgodnie z polityką korporacyjną grupy Atradius N.V. pełni rolę Administratora Danych, mając tym samym prawo i możliwość doboru celów i środków przetwarzania danych.

W odniesieniu do dłużnika zgodnie z regulacjami RODO w związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu odzyskanie należności AC nie potrzebuje zgody dłużnika na przetwarzanie jego danych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 f RODO).

Wszelkie oficjalne zapytania i reklamacje odnośnie danych osobowych można kierować na ręce Inspektora Ochrony Danych Osobowych Atradius poprzez naszą stronę https://atradiuscollections.com/privacy.

Inne treści / informacje

Windykacja polubowna

Produkt

Wspieramy Was w utrzymywaniu pozytywnych relacji z kontrahentami dzięki wykorzystaniu polubownych rozwiązań w procesie windykacji należności.

International Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.