Monitoring należności

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

PL Order-to-cash debt collections

 

Zaległe i nieopłacone faktury stanowią normalną część działalności gospodarczej. Jednak dzięki solidnemu zarządzaniu należnościami handlowymi większość zaległych faktur nie przekształci się w zadłużenie po stronie kontrahentów. Dzięki usłudze monitoringu należności świadczonej przez Atradius Collections mogą Państwo korzystać z umiejętności naszego profesjonalnego zespołu. Pozwala to Państwu skupić się na kluczowych obszarach swojej działalności.

Jak realizowany przez Atradius monitoring należności może pomóc Państwa firmie uniknąć nieściągalnych długów?

Przesyłanie klientom przypomnień o stanie faktury to tylko jeden z kilku rodzajów skutecznych działań zapobiegających przeterminowaniu się faktury. Nasz zespół monitoringu należności zapewnia profesjonalną reprezentację Państwa firmy oraz terminową komunikację z Klientami. Oprócz przypominania Klientom o wszystkich Państwa fakturach usługa ta udoskonala procesy Państwa przedsiębiorstwa oraz polepsza jego wizerunek. 

Monitoring należności

Nasze usługi związane z wczesną interwencją i wdrażaniem obejmują:

 • Kompleksowe zarządzanie projektami – nasze aktywne podejście skutkuje tworzeniem systemów całościowego przeglądu informacji i zapobieganiu przeoczeń nieuregulowanych faktur.
 • Utworzenie automatycznej wymiany informacji w ramach ERP – nasze oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) usprawnia procesy i umożliwia zsynchronizowane raportowanie płatności w ramach całego portfolio.
 • Dostosowanie procesów windykacyjnych do potrzeb – nasz wyszkolony personel świadczy usługi dopasowane do Państwa potrzeb, w tym profesjonalne reprezentowanie Państwa przedsiębiorstwa oraz terminową komunikację z Państwa klientami.
 • Próby, rozwój i tłumaczenia – wszystkie procesy poddawane są próbom na etapie prac rozwojowych i zapewniają ich płynność w późniejszym okresie. Ponadto Państwa personel otrzymuje w miarę potrzeb materiały pomocnicze i szkoleniowe sporządzone w języku lokalnym.

Całość usług realizowana jest przez miejscowy zespół Atradius Collections. Nasze usługi z zakresu monitoringu należności obejmują:

 • Działania windykacyjne, w tym szybką wpłatę na Państwa konto środków pieniężnych odzyskanych w różnych walutach.
 • Rejestrowanie sporów.
 • Monitorowanie planu płatności.
 • Dostarczanie kopii faktur.
 • Rozwiązywanie kwestii związanych z nieprzyporządkowanymi księgowaniami.
 • Przeglądy wykazów zamówień masowych.
 • Przekazywanie pism windykacyjnych (ostatecznych wezwań do zapłaty).

Jeśli faktura pozostaje nieopłacona pomimo wykonania wszelkich działań związanych z monitoringiem należności, nasz profesjonalny zespół windykacyjny rozpoczyna procesy windykacyjne. Od początkowych działań w ramach windykacji polubownej, przez windykację sądową aż po obsługę upadłości w stosownych przypadkach.

Skontaktuj się z nami