Weryfikacja faktur

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

 

PL Order-to-cash debt collections

Weryfikacja faktur Atradius Collections: wsparcie dla Firm Faktoringowych

Weryfikacja faktur to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia firmie faktoringowej badanie transakcji oraz faktur przedstawianych przez klientów lub potencjalnych klientów.

 

 

Weryfikacja faktur

 

Będąc faktorem, mogą Państwo weryfikować faktury w następujących okolicznościach:

 

  • Badanie prawidłowości faktury przed zaoferowaniem finansowania dla dostawcy.
  • Realizowany w trybie ciągłym program audytu, w ramach którego sprawdzane są faktury wystawiane przez klientów.
  • Przegląd portfolio wierzytelności – dokonanie oceny procesów zarządzania należnościami Klienta.

Weryfikacja faktur dostarcza cennych informacji o statusie faktury oraz ostrzega, gdy należności są sporne lub towar nie został dostarczony.

Minimalizacja globalnego ryzyka handlowego

W ramach globalnej sieci Atradius Collections nasza usługa weryfikacji faktur wykorzystywana jest do badania transakcji i faktur w 96% krajów świata.

Skorzystanie z weryfikacji faktur pomoże Państwu w:

  • Zapobieganiu oszustwom.
  • Zwiększaniu zdolności finansowania lub podejmowania ryzyka związanego z historią Państwa Klienta.
  • Udoskonalaniu procesu minimalizowania ryzyka oraz ograniczania strat operacyjnych.
  • Zapewnianiu bezpieczeństwa finansowania transakcji międzynarodowych.

Zarządzanie kontem w trybie online

Nasza globalnie zintegrowana platforma online Collect@Net umożliwia dostęp do informacji o ostatnich zmianach statusu oraz do raportów na temat Państwa portfela. Collect@Net oferuje łatwy i całodobowy dostęp, a także możliwość przesyłania plików z danymi kontaktowymi oraz odbierania informacji o zmianach statusu i o sprawdzanych fakturach.

Zapraszamy do kontaktu z nami, dzięki czemu przedstawimy Państwu wszystkie korzyści naszego systemu weryfikacji  faktur.

Skontaktuj się z nami

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.