Windykacja polubowna

Atradius pomoże Państwu w promowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z Klientami. Dostarczamy rozwiązania w zakresie windykacji polubownej.

 

 

 

 

PL Order-to-cash debt collections

 

 

 

Gdy mija termin płatności na fakturze handlowej należy rozpocząć dochodzenie zapłaty. W Atradius Collections uważamy, że pierwszy etap windykacji jest okazją do polepszenia relacji z Klientem. Najlepsze rozwiązania są najprostsze, wystarczy plan spłaty lub negocjacje z dłużnikiem przeprowadzane w jego języku. Pozwoli to na odzyskanie należności bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego. Nie ma powodu, dla którego faktura miałaby pozostać niespłacona. Jesteśmy przekonani, że nie powinno też istnieć jedno podejście do kwestii odzyskania zadłużenia.

W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo może skorzystać na windykacji polubownej oferowanej przez Atradius?

 

 

Windykacja polubowna

 

 

Nasz zespół rozumie wartość Państwa relacji biznesowych. Aktywnie poszukujemy polubownych rozwiązań, które zapewnią pozytywne i trwałe relacje pomiędzy Państwa firmą a klientami. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi Klientami, aby rezultat był jak najbardziej pożądany. W niektórych przypadkach już samo przekazanie nam procesu odzyskania należności przynosi wymierne korzyści – Państwo kontynuują relacje z Klientami, a firma działa bez zakłóceń. W pozostałych sytuacjach udzielamy wsparcia, aby rozwiązać spory.

Kontakt z dłużnikami niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują

Dzięki naszej międzynarodowej sieci miejscowych windykatorów świadczymy usługi odzyskiwania należności w 96% państw świata. Niezależnie, czy dłużnik jest firmą o zasięgu krajowym, czy też międzynarodowym – rozwiązujemy kwestie związane z zaległym zadłużeniem. Komunikujemy się z dłużnikiem w jego języku i działamy zgodnie z miejscowym prawem i praktykami.

Zintegrowane rozwiązania z zakresu windykacji należności handlowych pozwalają optymalizować przepływy pieniężne

Posiadamy najlepiej zintegrowaną sieć windykacyjną w branży. Mamy międzynarodowy zespół windykatorów zadłużenia oraz ogólnoświatową infrastrukturę informatyczną. Działanie rozpoczynamy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o braku zapłaty, niezależnie od strefy czasowej. Zwalnia to Państwa przedsiębiorstwo z konieczności angażowania sił i środków na dochodzenie należności. Dzięki naszemu portalowi online Collect@Net możliwe jest monitorowanie swojego portfela spraw w windykacji w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

Szybka wpłata odzyskanego długu z zagranicy bezpośrednio na Państwa konto

Stosujemy zautomatyzowane, krajowe i transgraniczne procesy księgowe. Umożliwiają one niezwłoczną wpłatę kwot odzyskanych w różnych walutach bezpośrednio na Państwa konto. Dzięki temu międzynarodowe przelewy pieniężne realizowane są bez opóźnień.

Nasi doświadczeni fachowcy towarzyszą Państwu przez cały proces windykacji należności

Całodobowy dostęp do Collect@Net umożliwia monitorowanie spraw przekazanych do windykacji oraz zarządzanie nimi. Wspieramy Państwa w całym procesie – od monitoringu należności, przez rejestrację i rozwiązywanie sporów, po monitoring planów spłaty oraz windykację należności. Jeśli z jakichkolwiek powodów windykacja polubowna nie sprawdzi się w Państwa przypadku, jesteśmy w stanie szybko i profesjonalnie rozpocząć postępowanie sądowe. Oferujemy windykację sądową.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby wspólnie ustalić najlepszą formę współpracy.

Skontaktuj się z nami

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.