Usługi

Jesteśmy strategicznym partnerem w zakresie windykacji należności B2B. Gotowi do wsparcia na każdym etapie procesu zarządzania należnościami.

Od przypomnień i windykacji polubownej aż po formalne postępowania sądowe – nasze usługi z zakresu windykacji należności są dostępne dla Państwa na całym świecie.

Windykacja polubowna

Wspieramy Was w utrzymywaniu pozytywnych relacji kontrahentami dzięki wykorzystaniu polubownych rozwiązań w ramach windykacji należności.

Windykacja polubowna

Monitoring należności

Monitoring należności zapewnia profesjonalne zarządzanie należnościami handlowymi. Mogą Państwo skupiać się na podstawowej działalności dzięki pewności co do skuteczności procesów kontroli kredytowej.

Monitoring należności

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

Windykacja sądowa

Obsługa postępowań upadłościowych

Jesteśmy globalną firmą windykacyjną z ogólnoświatową siecią prawników i profesjonalistów. Zgłaszamy Państwa wierzytelność wobec upadłych dłużników, niezależnie od miejsca ich siedziby.

Obsługa upadłości

Weryfikacja faktur

Celem usługi weryfikacji faktur jest wspieranie firm faktoringowych – pomaganie im w badaniu faktur, analiza zobowiązań oraz zdolności klienta do ich spłaty.

Weryfikacja faktur

Usługi typu „Standby”

Usługa „Standby” polega na monitorowaniu Państwa finansowanego portfolio i wsparciu z zakresu windykacji. Działania windykacyjne są rozpoczynane automatycznie po wystąpieniu stosownego zdarzenia.

Usługi typu "Standby"

Collect@Net

Collect@Net to platforma online, która umożliwia dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu odzyskiwania należności oraz pozwala na monitorowanie postępu w sprawach zgłoszonych do windykacji.

Collectatnet Image without padding

Jak odzyskujemy Państwa zaległe należności?

Odkryj 9 kluczowych kroków w naszym procesie windykacji

How AC collect outstanding debts pl

Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tutaj Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.

frequently asked questions - Atradius Collections

Centrum Usług Wspólnych (SSC)

Optymalizacja zarządzania należnościami poprzez outsourcing windykacji należności dla CUW (Centrum Usług Wspólnych), GBS(Globalny Dostawca Usług Biznesowych) oraz BPO(Outsourcing Procesów Biznesowych)

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.