Windykacja sądowa

Windykacja sądowa Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do ogólnoświatowej sieci prawników.

PL Order-to-cash debt collections

 

Windykacja sądowa Atradius: wsparcie windykacji zadłużenia na drodze prawnej na całym świecie

Windykacja sądowa

Nasz zespół ds. windykacji sądowej udzieli Państwu wsparcia w przezwyciężaniu wyzwań dotyczących podjęcia kroków prawnych wobec dłużników. W licznych przypadkach jest to najlepszy sposób postępowania po bezskutecznych próbach windykacji polubownej. Wiążą się z nim jednak pewne trudności. Mogą to być bariery językowe oraz różnice w przepisach obowiązujących w różnych systemach prawnych, a także prawne działania windykacyjne, takie jak praca komorników.

Dział prawny Atradius Collections współpracuje z siecią wyspecjalizowanych kancelarii prawnych w celu umożliwienia Państwu podejmowania działań prawnych w 96% krajów świata.

Nasz zespół prawny dodatkowo udzieli Państwu profesjonalnego doradztwa dotyczącego szans powodzenia planowanego powództwa oraz zaopiniuje oczekiwane rezultaty. Zespół Atradius stanowi część zintegrowanej sieci, która zapewnia elastyczne rozwiązania międzynarodowe. Posiada specjalistyczne, szczegółowe kompetencje na poziomie lokalnym. Obejmują one zróżnicowaną gamę odrębnych kultur biznesowych, przepisów prawnych i regulacji.

Prowadzone przez nas działania z zakresu windykacji sądowej obejmują:

  • Doradztwo dotyczące możliwych kroków prawnych oraz spodziewanych rezultatów.
  • Dostęp do naszej sieci prawnej, w tym do: prawników, wiedzy i kompetencji.
  • Działania związane z windykacją sądową (komornik, sprawy sądowe oraz egzekucje komornicze).
  • Wsparcie Państwa podczas całego postępowania prawnego.
  • Preferencyjne stawki  wynegocjowane z kancelariami adwokackimi.

 International Debt Collections Handbook

Publikowany przez Atradius Collections International Debt Collections Handbook ma na celu dostarczenie Państwu dodatkowej pomocy w zrozumieniu złożonych aspektów windykacji sądowej. Podręcznik zawiera przegląd informacji na temat procedur polubownych i sądowych stosowanych w 42 państwach. Dostępny jest na życzenie. Prosimy o kontakt w celu otrzymania kopii International Debt Collections Handbook.

Kontakt

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.