Windykacja prawna

Windykacja prawna Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa i egzekucji wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do globalnej sieci prawników.

PL Order-to-cash debt collections

 

Windykacja sądowa Atradius: wsparcie windykacji zadłużenia na drodze prawnej na całym świecie

Windykacja sądowa

Nasz zespół ds. windykacji sądowej udzieli Państwu wsparcia w przezwyciężaniu wyzwań dotyczących podjęcia kroków prawnych wobec dłużników. W licznych przypadkach jest to najlepszy sposób postępowania po bezskutecznych próbach windykacji polubownej. Wiążą się z nim jednak pewne trudności. Mogą to być bariery językowe oraz różnice w przepisach obowiązujących w różnych systemach prawnych, a także prawne działania windykacyjne, takie jak praca komorników.

Dział prawny Atradius Collections współpracuje z siecią wyspecjalizowanych kancelarii prawnych w celu umożliwienia Państwu podejmowania działań prawnych w 96% krajów świata.

Nasz zespół prawny dodatkowo udzieli Państwu profesjonalnego doradztwa dotyczącego szans powodzenia planowanego powództwa oraz zaopiniuje oczekiwane rezultaty. Zespół Atradius stanowi część zintegrowanej sieci, która zapewnia elastyczne rozwiązania międzynarodowe. Posiada specjalistyczne, szczegółowe kompetencje na poziomie lokalnym. Obejmują one zróżnicowaną gamę odrębnych kultur biznesowych, przepisów prawnych i regulacji.

Prowadzone przez nas działania z zakresu windykacji sądowej obejmują:

  • Doradztwo dotyczące możliwych kroków prawnych oraz spodziewanych rezultatów.
  • Dostęp do naszej sieci prawnej, w tym do: prawników, wiedzy i kompetencji.
  • Działania związane z windykacją sądową (komornik, sprawy sądowe oraz egzekucje komornicze).
  • Wsparcie Państwa podczas całego postępowania prawnego.
  • Preferencyjne stawki  wynegocjowane z kancelariami adwokackimi.

 International Debt Collections Handbook

Publikowany przez Atradius Collections International Debt Collections Handbook ma na celu dostarczenie Państwu dodatkowej pomocy w zrozumieniu złożonych aspektów windykacji sądowej. Podręcznik zawiera przegląd informacji na temat procedur polubownych i sądowych stosowanych w 42 państwach. Dostępny jest na życzenie. Prosimy o kontakt w celu otrzymania kopii International Debt Collections Handbook.

Kontakt