Jak przebiega proces windykacji sądowej w Polsce?

Poznaj 10 kluczowych kroków w procesie windykacji sądowej.

 
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

1. Rekomendacja skierowania sprawy na drogę sądową

W zależności od przebiegu procesu windykacji polubownej, nasi eksperci podejmują decyzję o wydaniu dla Państwa rekomendacji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Windykatorzy biorą pod uwagę szereg czynników, t.j. zadłużenie kontrahenta w Krajowym Rejestrze Długów, rodzaj działalności dłużnika, podejmowanie przez niego prób ugodowych itp.

2. Oczekiwanie na Państwa decyzję

przygotowania do postępowania sądowego

3. Proces zbierania dokumentów w celu przygotowania pozwu

Po zaakceptowaniu przez Państwa naszej rekomendacji, windykator przekazuje sprawę do kancelarii prawnej. Następnie skontaktujemy się z Państwem z prośbą o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu. Prześlemy do Państwa również pełnomocnictwo.

4. Dodatkowe pytania

W trakcie weryfikacji otrzymanych dokumentów mogą pojawić się dodatkowe pytania – w takiej sytuacji skontaktujemy się z Państwem w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień.

5. Przygotowanie oraz wniesienie pozwu

Po otrzymaniu stosownej dokumentacji, nasi prawnicy przygotowują pozew, który następnie zostaje wniesiony do odpowiedniego Sądu.

Dodatkowo jest to moment, w którym zostaną wystawione następujące faktury:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opłata skarbowa (17 PLN)

 Opłata od pozwu

 Pierwsza część kosztów zastępstwa procesowego
 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Po wniesieniu pozwu oczekujemy na wydanie nakazu zapłaty – niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie długości tego czasu oczekiwania, ponieważ zależy on od szeregu czynników, m.in. stopnia skomplikowania sprawy. Szacunkowo jest to okres około kilku miesięcy.

6. Wydanie nakazu zapłaty

Jest to moment, w którym fakturowana zostaje druga część kosztów zastępstwa procesowego.

Nakaz doręczany jest do Kancelarii oraz do dłużnika. Na tym etapie możliwy jest sprzeciw dłużnika, w przypadku jego braku – nakaz uprawomocnia się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[image] Legal action graph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT BEZ SPRZECIWU DŁUŻNIKA

7a. Nakaz uprawomocnił się

Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, Kancelaria składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Czas od złożenia wniosku do otrzymania tytułu wykonawczego może wynieść około 2-4 tygodni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[image] legal validation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT ze sprzeciwem dłużnika

7b. Dłużnik wniósł sprzeciw do sądu

W przypadku wniesienia przez Dłużnika sprzeciwu do sądu, do kancelarii dostarczany jest odpis sprzeciwu dłużnika wraz z:

  • zawiadomieniem o terminie rozprawy (najczęstszy wariant),
  • zawiadomieniem o mediacji (w przypadku skutecznej mediacji zawierana jest z dłużnikiem ugoda, natomiast przy braku porozumienia stron, sąd wyznaczy termin rozprawy) lub
  • zobowiązaniem stron do wypowiedzenia się na temat mediacji.
     

Przebieg rozprawy sądowej

Sąd wyznacza termin rozprawy. Zazwyczaj już na pierwszej rozprawie zapada wyrok. 

Na tym etapie są również fakturowane dodatkowe koszty ujęte w estymacji, czyli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższe koszty zastępstwa procesowego, ze względu na przeniesienie sprawy do trybu zwykłego

Koszty związane z dojazdem na rozprawę


Na tym etapie od wydanego wyroku, może wpłynąć apelacja dłużnika – wtedy postępowanie będzie toczyć się przed sądem drugiej instancji.

W takiej sytuacji koszty postępowania ze względu na rozpoczęcie postępowania apelacyjnego również rosną.

uprawomocnienie się wyroku

W przypadku braku sprzeciwu, oczekujemy na uprawomocnienie się wyroku i wtedy kancelaria wysyła do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[image] handshake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warto zaznaczyć, że na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia ugody – w każdej sprawie sytuacja jest indywidualna, powyższy materiał jest jedynie zarysem głównych punktów, które na ogół mają miejsce w przebiegu sprawy.
 

 

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

8. Wniosek o wszczęcie egzekucji

Kancelaria prawna wysyła do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

 

 

 

 

 

INVOICE

 

 

 

 

W tym momencie fakturowana jest również pierwsza część kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

9. Przebieg egzekucji

 

 

 

 

INVOICE

 

 

 

 

W tym czasie pojawiają się faktury dotyczące kosztów komorniczych.

10. Zakończenie/umorzenie egzekucji

Trudno oszacować czas trwania egzekucji, ponieważ wynosi od kilku miesięcy do kilku lat (głownie zależy to od sytuacji finansowej dłużnika).

Postępowanie egzekucyjne zazwyczaj zostaje zakończone/umorzone w jednym z dwóch wariantów, tj.:

  1. Egzekucja może być zakończona ze względu na odzyskanie całości należności.
  2. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania całości roszczenia, postępowanie zostaje umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Niezależnie od wariantu, zostaną Państwo poinformowani o zamknięciu sprawy.

W przypadku umorzenia egzekucji ze względu na jej bezskuteczność, otrzymają od nas Państwo również skany postanowienia od komornika oraz tytułu wykonawczego.

 

 

 

 

INVOICE

 

 

 

 

W momencie zakończenia sprawy wystawiana jest ostatnia faktura związana z kosztami zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

 

 

Skontaktuj się z naszą kancelarią!


Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa wiadomość nie później niż w ciągu 24 godzin.
W celu szybszego uzyskania informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu.

Powiązane dokumenty

Inne treści / informacje

Windykacja prawna

Produkt

Windykacja prawna Atradius Collections to pomoc we wniesieniu powództwa i egzekucji wobec dłużnika. Świadczymy profesjonalne doradztwo, zapewniamy rezultaty oraz dostęp do globalnej sieci prawników.

Top 5 powodów nieregulowania zobowiązań

Odzyskiwanie należności od klientów B2B może być dużym wyzwaniem. Poznaj skuteczne sposoby radzenia sobie z 5 najczęstszymi wymówkami dłużników.

Collect@Net

Collect@Net to platforma online, która umożliwia dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu odzyskiwania należności oraz pozwala na monitorowanie postępu w sprawach zgłoszonych do windykacji.