Zaloguj się

Będąc Klientem Atradius otrzymują Państwo możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi informatycznych, które pozwalają na sprawną obsługę procesów ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Collect@Net

Dostęp do systemu zarządzania usługami windykacyjnymi dla Klientów windykacyjnych.

Logowanie do  Collect@Net

Atradius Insights

Dostęp do platformy internetowej z zakresu business intelligence zaprojektowanej do zarządzania należnościami

Logowanie do  Atradius Insights

Atradius Atrium

Nasza nowa platforma do zarządzania należnościami online daje możliwość dostępu do wszystkich aplikacji Atradius w jednym miejscu.

Logowanie do  Atradius Atrium

Atradius Agora

Zaloguj się do naszej platformy, aby przekazać sprawę do windykacji i monitorować postępy, opłacić faktury, a także skontaktować się z opiekunem sprawy.

Logowanie do  Atradius Agora
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.