"Vår erfarenhet av Atradius Collections har alltid varit utmärkt och mött kraven för att båda parter ska nå bra resultat."
CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Online Inkasso

Få en kostnadsfri offert på mindre än en minut

Vårt Online Inkassosystem är nu tillgängligt i 13 länder.

Med vår online plattform har ni nu möjlighet att:

  • Få en kostnadsfri offert

  • Ladda enkelt upp era obetalda fakturor online

  •  Bevaka inkassoprocessen samt komma i kontakt med er kontaktperson.

Lär er mer

 

 

Produkter

Indrivning av fordran

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Juridisk Inkasso

Atradius Legal Collections hjälper dig vidta åtgärder mot din gäldenär vart de än är i världen. Vi ger dig professionella råd, och tillgång till ett globalt nätverk av advokater.

Tjänster vid insolvens

Som en global inkassofirma med ett globalt nätverk av jurister har vi en bra position för att hantera fodringar åt dig gentemot betalningssvaga gäldenärer.

Fakturakontroll

Vår tjänst för fakturakontroll är skapad för att stötta företag med factoring genom att hjälpa dem kontrollera fakturor och se till att kunden kan och är villig att betala dem.

Standbytjänster

Vår standbytjänst övervakar din finansiella portfölj. Inkassotjänster aktiveras automatiskt efter vissa utlösande händelser vilket ger dig tillgång till vår lokala och globala inkassoexpertis.

Hantering av kundfordringar

Erbjuder professionell hantering av kundfordringar. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

Vad säger våra kunder

Ladda ned den internationella inkassohandboken 2021

Få den 15:e versionen av den internationella inkassohandboken, den inkluderar nu 51 länder!

Genom denna handbok, stödjer Atradius Collections ditt företag genom att erbjuda vital information för att vägleda dig när du väljer tillvägagångssätt avseende internationell inkasso.  Vi erbjuder specifika inkassoåtgärder med hög detaljnivå som krävs för att navigera i komplexiteten för internationella fordringar.

Handbook magazine

Arbeta med dig

Vår verksamhet bygger på att erbjuda bästa möjliga stöd till våra kunder.

Account Manager

Camilla Nielsen

Camilla Van der Watt
Att hjälpa mina kunder är väldigt givande.

Vad du kan förvänta dig från en Atradius Account Manager:

Varje kund hos Atradius Collections blir tilldelad en hängiven Account Manager.Förutom att agera som en kontaktperson som kan hjälpa dig genom inkassoprocesser erbjuder jag även hjälp med att samordna Atradius Collections tjänster för att se till att vi anpassar vårt tillvägagångssätt till dina behov. Vi kan utvinna information från vårt breda kontaktnät för att ge dig en aktuell inblick i den rådande globala affärsmarknaden.

Min främsta uppgift är att upprätthålla och utveckla relationer med kunder och affärspartners för att uppnå konkreta resultat. Utöver detta ser jag till att du får dina pengar så snabbt och problemfritt som möjligt samt hjälper dig hantera dina finanser genom att minimera risker och avskrivningar. Till exempel kan jag identifiera var vår support kan ge positiva resultat samt ge en insikt i arbete för att förebygga finansiella risker.

Jag är stolt över att jag lär känna mina klienter väl. Jag använder ett praktiskt tillvägagångssätt och arbetar hårt för att bygga en relation grundad på resultat såväl som på ömsesidig respekt och förståelse.

Att kunna hjälpa kunder förbättra sin nuvarande situation är väldigt givande för mig. Det glädjer mig att få gå igenom denna process i en internationell miljö.

Legal Expert

Christa Lindkvist

Christa Lindkvist
Jag drivs av min vilja att ge kunden goda resultat.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Legal Expert:

Som en köpman har du en rätt att få betalt för dina varor och tjänster. Du har lagen, såväl som vårt team av jurister och affärspartners, på din sida.

Fall som behöver lösas genom en rättsprocess kan vara krångliga. Särskilt krångliga är fall som handlar om internationell handel, där det är viktigt att följa lokala lagar. Min uppgift är att se till att ditt företag följer lokala lagar samtidigt som jag hjälper er maximera resultaten och ger er en fullständig överblick över kostnaderna.

Råden vi ger varierar mellan länder och till och med mellan olika fall beroende på särskilda behov. Vad som dock förblir konstant är vårt engagemang i att se till att lära känna ditt företag och era unika behov. Vi tror att det bästa sättet vi kan stötta er juridiskt är genom att arbeta ingående med er och därigenom bygga en stark relation med fokus på att åstadkomma era mål.

Jag drivs av min vilja att ge kunden goda resultat. Detta betyder inte alltid att 100% av skulden drivs in, eftersom det ibland är bättre att hitta en lösning som båda parterna är nöjda med (även gäldenären).

Collector & Account manager

Pernille Kongstad

Pernille Kongstad
Jag utför mitt jobb med full hängivelse.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Collector:

Som Collector är jag ansvarig för att samordna inkassoprocessen. Vi arbetar oftast från samma område som gäldenären och vi jobbar proaktivt för att driva in så stor del av skulden som möjligt.

Mitt främsta mål är att bygga en relation med mina klienter genom att behandla dem med respekt och få dem känna sig bekväma så jag kan erbjuda största möjliga stöd som en tillförlitlig partner. Till detta arbete hör att lyssna på alla frågor kunden kan tänkas ha och därigenom kunna förutse kundens behov.

Jag är även account manager och ansvarig för mina kunders ”export portfolio”. Detta innebär att jag är länken mellan mina kunder och mina kollegor i avlägsna kontor. Jag behöver se till att mina kollegor får den information de behöver för att de ska kunna sköta sin indrivning och att mina klienter får regelbundna uppdateringar på mina kollegors arbete.

Jag föredrar att möta mina klienter öga mot äga eftersom det i min erfarenhet är det bästa sättet att bygga en relation.

Manager

Katja Rolf Larssen

Katja Rolf Larssen
Jag gillar att ha kunden i fokus.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Manager:

Som manager i de nordiska länderna är jag ansvarig för att styra våra lokala kontor. Jag föregår med gott exempel och är en förebild till interna och externa intressenter. Jag är också ansvarig för övergripande arbetsprestation och resultat med huvudfokus på att göra kunderna nöjda.

Jag gillar att fokusera på kunden och aktivt lyssna på vad kunden har att säga. Därefter kan jag förutse deras behov och skapa skräddarsydda lösningar på hur inkassoprocessen ska skötas. Vi tar våra rättsmål seriöst och är väldigt hängivna till att leverera goda resultat åt våra kunder.

Min arbetsgrupp är experter inom sina områden. Tillsammans erbjuder vi en professionell och personlig service som är anpassad till varje kunds behov med en tydlig kommunikation med kunden.

Jag bygger en god relation med befintliga kunder och potentiella framtida kunder genom att alla kunder är nöjda med det stöd de får så de vill fortsätta bedriva affärer med oss och därför rekommendera oss till andra företag.

Driv affärsbeslut med kvalitet

International Debt Collections Handbook

Internationell inkassohandbok

  • Argentina,
  • Australia,
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

11 Oct 2021

Handbook magazine

The International Debt Collections Handbook is a key tool for businesses when it comes to making decisions concerning collections in foreign countries.

Kontakt

Namn: Kundservice Sverige
Tel: +45 33265177
E-post: Client.relations.se@atradius.com

Atradius Collections är representerad i många länder i olika delar av världen.  För att se information om specifika landkontor.

Kontakt

LinkedIn

Linkedin

Follow us on LinkedIn!

Atradius Collections on LinkedIn
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.