"Vår erfarenhet av Atradius Collections har alltid varit utmärkt och mött kraven för att båda parter ska nå bra resultat."

Paul Brunner, CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Fatta bättre affärsbeslut

Den nya internationella inkassohandboken är nu tillgänglig

Den tionde utgåvan av handboken  är nu tillgänglig och omfattar 42 länder

Atradius Collections stödjer ditt företag genom att ge viktig information för att vägleda dig i valet av strategi för internationellt inkasso. Vi erbjuder specifik inkassovägledning och information med hög detaljnivå, så att ni kan hantera komplexiteten vid internationella fodringar.

Ladda

Produkter

First Party Collections

Erbjuder professionell kundfordringshantering. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

Juridisk Inkasso

Atradius Legal Collections hjälper dig vidta åtgärder mot din gäldenär vart de än är i världen. Vi ger dig professionella råd, och tillgång till ett globalt nätverk av advokater.

Fakturakontroll

Vår fakturakontrolleringstjänst är skapad för att stötta företag med factoring genom att hjälpa dem lusläsa fakturor och se till att kunden kan och är villig att betala dem.

Frivillig uppgörelse

Vi hjälper dig att behålla starka relationer med dina kunder genom att erbjuda en frivillig lösning genom vår kommersiella inkassotjänst.

Betalningssvårighetstjänster

Som en global inkassofirma med ett globalt nätverk av jurister har vi en bra position för att hantera fodringar åt dig gentemot betalningssvaga gäldenärer.

Standbytjänster

Vår standbytjänst övervakar din finansiella portfölj. Inkassotjänster aktiveras automatiskt efter vissa utlösande händelser vilket ger dig tillgång till vår lokala och globala inkassoexpertis.

Vad våra kunder säger

Fallstudie

Colt Technology Services förväntar sig endast topprestationer av sina samarbetspartners. När de för tre år sedan var missnöjda med sin befintliga leverantör valde de istället Atradius Collections till att hantera sin skuldförvaltning.

“Rapporterna från Atradius Collections är väldigt tydliga, totalt öppna och anpassas enkelt efter vår finansiella struktur.”

Stefan Craciun, Colt Technology Services

World Map

Arbeta med dig

Vår verksamhet bygger på att erbjuda bästa möjliga stöd till våra kunder.

Account Manager

Armand Hessels

Armand Hessels
Att hjälpa mina kunder är väldigt givande.

Vad du kan förvänta dig från en Atradius Account Manager:

Varje kund hos Atradius Collections blir tilldelad en hängiven Account Manager.Förutom att agera som en kontaktperson som kan hjälpa dig genom inkassoprocesser erbjuder jag även hjälp med att samordna Atradius Collections tjänster för att se till att vi anpassar vårt tillvägagångssätt till dina behov. Vi kan utvinna information från vårt breda kontaktnät för att ge dig en aktuell inblick i den rådande globala affärsmarknaden.

Min främsta uppgift är att upprätthålla och utveckla relationer med kunder och affärspartners för att uppnå konkreta resultat. Utöver detta ser jag till att du får dina pengar så snabbt och problemfritt som möjligt samt hjälper dig hantera dina finanser genom att minimera risker och avskrivningar. Till exempel kan jag identifiera var vår support kan ge positiva resultat samt ge en insikt i arbete för att förebygga finansiella risker.

Jag är stolt över att jag lär känna mina klienter väl. Jag använder ett praktiskt tillvägagångssätt och arbetar hårt för att bygga en relation grundad på resultat såväl som på ömsesidig respekt och förståelse.

Att kunna hjälpa kunder förbättra sin nuvarande situation är väldigt givande för mig. Det glädjer mig att få gå igenom denna process i en internationell miljö.

Legal Expert

Mark Niewold

Mark Niewold
Jag drivs av min vilja att ge kunden goda resultat.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Legal Expert:

Som en köpman har du en rätt att få betalt för dina varor och tjänster. Du har lagen, såväl som vårt team av jurister och affärspartners, på din sida.

Fall som behöver lösas genom en rättsprocess kan vara krångliga. Särskilt krångliga är fall som handlar om internationell handel, där det är viktigt att följa lokala lagar. Min uppgift är att se till att ditt företag följer lokala lagar samtidigt som jag hjälper er maximera resultaten och ger er en fullständig överblick över kostnaderna.

Råden vi ger varierar mellan länder och till och med mellan olika fall beroende på särskilda behov. Vad som dock förblir konstant är vårt engagemang i att se till att lära känna ditt företag och era unika behov. Vi tror att det bästa sättet vi kan stötta er juridiskt är genom att arbeta ingående med er och därigenom bygga en stark relation med fokus på att åstadkomma era mål.

Jag drivs av min vilja att ge kunden goda resultat. Detta betyder inte alltid att 100% av skulden drivs in, eftersom det ibland är bättre att hitta en lösning som båda parterna är nöjda med (även gäldenären).

Legal Expert

Etienne Carpiaux

Etienne Carpiaux
Att säkerställa goda resultat

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Legal Expert:

Som en Senior Legal Adviser arbetar jag ingående med vårt Compliance Team för att försäkra en god företagsmiljö genom övervakning, en bra koll på det rådande läget och rådgivning. Utöver detta jobbar jag med kontrakt (både produkter och avtal) och erbjuder löpande juridisk support. En viktig del av mitt jobb är att se till att Atradius arbete är juridiskt hållbart för att se till att vi ska kunna ge bättre stöd till våra kunder.

Huvudfokus när det kommer till att bygga en relation med kunder är att hjälpa dem skapa och verkställa intern kontroll i deras företag. Vi använder ett proaktivt tillvägagångssätt för att utveckla varningssystem och hjälpa våra kunder skapa en företagsstandard och en säker företagsstruktur.

Finance Manager

Krystyna Tarnowska

Krystyna Tarnowska
Vi vet att en storlek inte passar alla.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Finance Manager:

Min främsta uppgift som Finance Manager är att se till att pengarna som drivs in åt dig återvänder till ditt konto så snabbt som möjligt.

Var din kund än befinner sig i världen försäkrar vi dig en betalning till ditt konto inom den överenskomna tidsplanen (som oftast är inom en vecka). Vi ser till att vår fakturering och redovisning är tydliga, pålitliga och korrekta. Vi är vana vid att arbeta med olika valutor och justerar därför utbetalningen så den kommer till dig i den överenskomna valutan.

En viktig del i hur vi arbetar är att förstå dina behov. Vi vet att samma mall inte passar alla människor och skräddarsyr därför vårt stöd för att passa tillvägagångssättet hos din ekonomiavdelning.

Collector

Vikas Malik - Atradius Collections

Vikas Malik
Jag utför mitt jobb med full hängivelse.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Collector:

En Atradius Collector är ansvarig för att samordna inkassoprocessen. Vi arbetar oftast från samma område som gäldenären och vi jobbar proaktivt för att driva in så stor del av skulden som möjligt.

Mitt främsta mål är att bygga en relation med mina klienter genom att behandla dem med respekt och få dem känna sig bekväma så jag kan erbjuda största möjliga stöd som en tillförlitlig partner. Till detta arbete hör att lyssna på alla frågor kunden kan tänkas ha, vara en god lyssnare och därigenom kunna förutse kundens behov.

Administrative Assistant

Marit Freriks

Marit Freriks
I ensure that every communication is delivered.

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Administrative Assistant:

Våra Administrativa Assistenter ser till att alla våra kunders konton sköts problemfritt. Som en inkassoverksamhet som drivs företag-till-företag får vi ett stort flöde av korrespondens och önskemål om kontakt. Min uppgift är att se till att ingen intressent förbises och att alla kommunikationer når dit de ska och hanteras omgående.

För att kunna ge snabb uppföljning till inkassomål är det viktigt att vi tilldelar rätt dokument och bevismaterial till just ditt mål.
Mitt dagliga arbete innefattar bland annat:

  • Hjälp med bearbetning av ya rättsmål.
  • Svar på eller vidarebefordring av svar över telefon.
  • Framställande av nya dokument till kundkonton.
  • Hanterande och leverans av brev och andra dokument.    
  • Hanterande av detaljer kring rättsmål och undersökande av bifogade detaljer.
  • Digitalisering av fysiska dokument för att möjliggöra snabbare kommunikation.


Vår roll är viktig i optimiseringen av våra kollegors arbete och för att se till att eliminera fördröjningar i hanterandet av våra kunder.

Customer Services

Yvette Gray

Yvette Gray
Jag skulle beskriva mig själv som en problemlösare

Vad du kan förvänta dig från Atradius Customer Services:

Våra Sales and Client Relations Team ser till att våra återkommande kunder trivs med hur de tas om hand, från genomförande av tjänster till ett utbud av löpande service.

För att skapa en relation med mina kunder fokuserar jag på tillförlitlighet och förståelse. Kunder litar på att jag och mina kollegor förstår deras affärsverksamhet, uppskattar deras behov och erbjuder värdefulla råd och lösningar som kan hjälpa dem minska antalet kunder som inte betalat sina skulder och öka effektiviteten av deras nuvarande processer.

Våra återkommande kunder kommer till Atradius för att ha en tillförlitlig partner som kan ge dem stöd i processer kopplade till kredithantering. Vi erbjuder globalt stöd på en lokal nivå till kunder oavsett om de är verksamma i en eller flera länder.

Mitt främsta mål är att göra kunden nöjd och därigenom se till att våra affärer med dem är återkommande och lönsamma. Företaget Atradius är viktigt för mig och jag tycker vi bör visa våra kärnvärden i varje handling vi genomför.

Kortfattat skulle jag beskriva mig själv som en problemlösare. Jag är här för att vägleda och stötta mina kollegor och skapa en framgångsrik företagsmiljö.

Client Relation Representative

Petra van Vorstenbosch

Petra van de Vorstenbosch
Nyckeln till framgång är utomordentlig service!

Vad du kan förvänta dig av en Atradius Client Relation Representative:

Jag är främst ansvarig för över mina kunders “export portfolio”. Detta innebär att jag är länken mellan mina kunder och mina kollegor i avlägsna kontor. Jag behöver se till att mina kollegor får den information de behöver för att de ska kunna sköta sin indrivning och att mina klienter får regelbundna uppdateringar på mina kollegors arbete.

Jag föredrar att möta mina klienter öga mot äga eftersom det i min erfarenhet är det bästa sättet att bygga en relation.

Utöver detta är det väldigt viktigt att veta vad min klient har för behov så att jag kan tillfredsställa dessa behov så bra som möjligt och möta kundens förväntningar.

För mig är det väldigt viktigt att mina kunder är nöjda med vår service. Jag vill veta vad min kund tycker är viktigt så jag kan försöka uppfylla alla kundens behov och leta efter lösningar på eventuella problem.

Country Manager

Patrick Jans Atradius Collections

Patrick Jans
Jag gillar att ha kunden i fokus.

Vad du kan förvänta dig av en Country Manager:

Som country manager i Belgien är jag ansvarig för att styra vårt lokala belgiska kontor. Jag föregår med gott exempel och är en förebild till interna och externa intressenter. Jag är också ansvarig för övergripande arbetsprestation och resultat med huvudfokus på att göra kunderna nöjda.

Jag gillar att fokusera på kunden och aktivt lyssna på vad kunden har att säga. Därefter kan jag förutse deras behov och skapa skräddarsydda lösningar på hur inkassoprocessen ska skötas. Vi tar våra rättsmål seriöst och är väldigt hängivna till att leverera goda resultat åt våra kunder.

Min arbetsgrupp är experter inom sina områden. Tillsammans erbjuder vi en professionell och personlig service som är anpassad till varje kunds behov med en tydlig kommunikation med kunden.

Jag bygger en god relation med befintliga kunder och potentiella framtida kunder genom att alla kunder är nöjda med det stöd de får så de vill fortsätta bedriva affärer med oss och därför rekommendera oss till andra företag.

Driv affärsbeslut med kvalitet

Market Monitor - Machinery - Sweden 2016

Market Monitor

  • Sweden
  • Machines/Engineering

18 Aug 2016

Business people looking at papers | Atradius

The Swedish machinery industry has shown several years of positive development. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.

Kontakt

Namn: Kundservice Sverige
Tel: +46 8 566 221 00
E-post:

Atradius Collections är representerad i många länder i olika delar av världen.  För att se information om specifika landkontor.

Kontakt
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.