Information om Cookies

Atradius Collections användning av kakfiler

När någon besöker http://atradiuscollections.com/se/ samlar vi rutinmässigt in logginformation och uppgifter om besökarens beteendemönster för att till exempel kunna se hur många besökare olika delar av webbplatsen har. Vi samlar in denna information på ett sätt som gör att ingen enskild person kan identifieras och vi försöker inte ta reda på vilka de som besöker vår webbplats är. Vi kopplar inte samman data som har samlats in från webbplatsen med personuppgifter från någon annan källa. Om vi skulle vilja samla in personidentifierande information via vår webbplats talar vi om detta tydligt när uppgifterna lämnas och förklarar hur vi har för avsikt att använda den.

Nedan förklarar vi vilka kakor vi använder och varför.

Session ID

Namn Syfte Giltigt till och med
JSESSIONID JSESSIONID är en sessionskaka som används av webbplatser med JavaServer Pages (JSP). Den används för att hålla användarsessionen anonymiserad. Användarsessionens slut

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (nedan kallat ”Google”) för att hjälpa Atradius Collections att förstå hur våra webbplatser används. Information om hur du använder vår webbplats (inklusive din IP-adress) kan vidarebefordras till Google och lagras på företagets servrar. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra webbplatsen. Kakor samlar in information i anonym form, bland annat om antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kom till webbplatsen och vilka sidor de har besökt.

Namn Syfte Giltigt till och med
_utma This cookie lets us know if you've visited before, so we can count how many of our visitors are new to atradiuscollections.com/se/ or to a certain page. Två år efter ditt senaste besök på webbplatsen
_utmb Fungerar tillsammans med _utmc för att beräkna den genomsnittliga tid du tillbringar på atradiuscollections.com/se 30 minutes from set/update
_utmc Fungerar tillsammans med _utmb för att beräkna när du stänger din webbläsare När du stänger webbläsaren
_utmt Visar typen av anrop 10 minuter
_utmv Visar vilket segment besökaren tillhör. Denna fil skapas när en utvecklare använder metoden _setCustomVar tillsammans med en besökarvariabel. Denna kakfil användes också i den föråldrade metoden _setVar method. Filen uppdateras varje gång som data skickas till Google Analytics. Två år efter ditt senaste besök på webbplatsen
_utmz Visar hur du kom till atradiuscollections.com/se/ (från en annan webbplats eller via en sökmotor) Sex månader efter ditt senaste besök på webbplatsen
_utmt_rollupTracker Används för att spåra flera domäner på Atradius Collections webbplatser 30 minuter efter ditt senaste besök på webbplatsen
_utmt_oldTracker Används för att ta bort gammal spårningskod 30 minuter efter ditt senaste besök på webbplatsen
_ga Används för att skilja mellan olika användare Två år efter ditt senaste besök på webbplatsen
_gat Visar typen av anrop 10 minuter efter ditt senaste besök på webbplatsen

Mer information: http://www.google.com/policies/privacy/

Gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om du vill förbjuda Google Analytics att spåra dig på nätet.

Google Universal Analytics

Google Universal Analytics innehåller tilläggsfunktioner till Google Analytics. Samma integritetspolicy gäller. Google Universal Analytics använder nya metoder för att samla in data till Google Analytics.

Namn Syfte Giltigt till och med
_ga Används för att lagra information om besökare, sessioner och kampanjer Två år efter ditt senaste besök på webbplatsen
_gat Visar typen av anrop 10 minuter efter ditt senaste besök på webbplatsen

Mer information: http://www.google.com/policies/privacy/

Gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om du vill förbjuda Google Analytics att spåra dig på nätet.

Google Annonsering

Namn Syfte Giltigt till och med
Doubleclick cookie - id Spårningsfil som Google använder för att förbättra din nätupplevelse, bland annat genom att visa mer relevanta annonser 30 dagar efter ditt senaste besök på webbplatsen

Mer information: http://www.google.com/policies/privacy/

Eloqua

Eloqua är ett automatiserat marknadsföringssystem som tillhandahålls av Oracle, som  meddelar förändringar i organisationen samt skickar relevanta marknadsförings email. Om ni skickar in ett formulär till webbplatsen kommer ni prenumerera på vår kommunikation, ett opt-out alternativ ges alltid i varje email.

Namn Syfte Upphör
ELOQUA/ELQSTATUS Dessa cookies används för att samla in information om hur  besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information anonymt, inklusive antalet besökare på webbplatsen, när besökare kommit till webbplatsen samt sidorna de besökte. När samtycke ges, via ett formulär av besökaren, kan vi associera en besökares ID till individuella egenskaper och tidigare beteende. 2 år från start/uppdatering

YouTube-klipp

Webbplatsen använder YouTube för att lagra och visa videoinnehåll. Nedanstående kakfiler används av YouTube för att spåra användningen av tjänsterna. YouTube-kakorna installeras inte förrän du spelar upp ett klipp.

Namn Syfte Giltigt till och med
PREF Denna kaka lagrar dina preferenser och annan information, framför allt vilket språk du föredrar, hur många sökresultat du vill se på en sida och om du vill använda Googles SafeSearch-filter eller inte. Tio år efter ditt senaste besök på webbplatsen
VISITOR_INFO1_LIVE En kaka som YouTube använder för att mäta din bandbredd, för att se om du ska ha det nya eller det gamla gränssnittet. Upp till 365 dagar
use_hitbox Denna kakfil används för att visa hur många som har tittat på YouTube-klippet Sessionens slut
YSC En kaka som YouTube placerar på sidor med inbäddade YouTube-klipp Sessionens slut

Mer information: google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Andra allmänna länkar till externa webbplatser

Våra besökare bereds möjligheter att surfa till en mängd externa webbplatser med anknytning till Atradius Collections. Den som väljer att visa innehåll från dessa sidor förflyttas från Atradius Collections webbplats till den andra webbplatsen, där olika kakfiler kan användas under besöket. Atradius Collections påtar sig inget ansvar för kakor som används efter det att besökaren har lämnat Atradius Collections webbplats.

LinkedIn  - Refer to privacy policy at LinkedIn
Twitter     - Refer to privacy policy at Twitter
YouTube  - Refer to privacy policy at YouTube

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.