Klagomålshantering – Hjälp oss att göra vår tjänst bättre

Kundtjänst

För mer information om specifika Atradius företag i dessa länder, vänligen se våra kontaktuppgifter och vår lista över juridiska enheter/personer.

Engagemang

Atradius anställda, inklusive styrelsen,  har åtagit sig att tillhandahålla en effektiv hantering av klagomål. Vi erkänner din rätt att klaga eller kommentera på våra prestationer och uppmuntrar dig aktivt att ge feedback på våra standard produkter, processer, system och medarbetare. Vi har en skriftligt klagomålshanterings policy, en etablerad process av hantering av klagomål och en särskild klagomålsansvarig.

Rättvisa

Atradius’ policy för klagomål samt process för hantering av klagomål är baserad på principen om naturlig rättvisa och säkerställer rättvisa för båden den klagande och den Atradius anställde som har ett klagomål mot sig. Vår undersökning av ett klagomål kommer alltid att vara objektiv och kommer genomföras av en ledande medlem av personalen.

 

Kontaktinformation

Företagsinformation

KlagomålAnsvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.