Supplier Information

For details of these specific Atradius companies in those countries, please see our contact details.

Atradius N.V. is the ultimate holding company of the Atradius Group
Address:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com

Trade Register Chamber of Commerce Amsterdam: 34196963
VAT-number: 8126.11.378.B.01


Executive Board of Atradius N.V. and Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros:
David Capdevila (Chairman)
Andreas Tesch
Chris van Lint
Dominique Charpentier
Claus Gramlich-Eicher

Supervisory Authorities for Atradius' insurance activities, except where stated otherwise under Supplier information of Atradius websites regarding specific countries:

De Nederlandsche Bank N.V.
Address:
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam 
The Netherlands
Tel.: +31 20 524 91 11 
Fax: +31 20 524 25 00
Website: http://www.dnb.nl

Netherlands Authority for the Financial Markets
Address:
Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam 
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
The Netherlands 
Tel.: +31 20 797 2000
Fax: +31 20 797 3800
Website: http://www.afm.nl

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.