Logga in

Med våra kraftfulla verktyg får ni kontroll över ert avtal genom en enda, fullt integrerad plattform. Säker inloggning ger er lösenordskyddad tillgång till våra webbaserade program.

Atradius Atrium

Vår nya kredithanteringsportal ger Er direkt tillgång till alla Atradius online applikationer i en portal.

Logga in  Atradius Atrium

Collect@Net

Åtkomst till vårt webbaserade inkassohanteringssystem avsett för inkassokunder.

Logga in  Collect@Net

Atradius Insights

Vår onlinebaserade affärsplattform utformad för att hjälpa Er att hantera Era riskprocesser. Atradius Insights är nu även tillgängligt via Atradius Atrium.

Logga in  Atradius Insights

Debtor@net

Debtor@net är en online-portal som gör det möjligt för gäldenärer att betala online 24/7 på ett snabbt sätt i valutan i kontraktet, oavsett var de befinner sig.

Logga in  Debtor@net

Atradius Agora

Logga in på vår online systemet att lämna och övervaka inkassoärenden, betala fakturor och kommunicera med din handläggare.

Logga in  Atradius Agora
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.