FAQ

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om våra tjänster och produkter.

  

Hur inkasserar ni skulder?

Vår indrivningsprocess består av en kombination av brev, e-mails och telefonsamtal. Tidsaspekten för våra brev och samtal varierar från land till land beroende på Atradius Collections erfarenhet av vad som är effektivast.

Första påminnelsen skickas inom 48 timmar för alla länder och följs upp av ett telefonsamtal. Telefonsamtalet görs mellan 1-10 dagar efter att brevet har skickats, detta beroende av land och skuldbelopp. Om vi inte får en reaktion från gäldenären skickas fler påminnelser och fler samtal görs. Intervallet beror på landet gäldenären befinner sig i.

Hur kontaktar ni gäldenären?

Vi försöker kontakta gäldenären via email, telefon och ibland även fax, beroende på den information som är tillgängligt. Vi försöker även att söka och hitta ytterligare kontaktinformation för att komma I kontakt med gäldenären. Ibland används även agenter för att kontakta gäldenären.

Inkasserar ni gamla skulder?

Tid är pengar när vi inkasserar gamla skulder. Vi accepterar gamla fakturor men det finns begränsningar på hur gammal en faktura kan vara utan att chansen för att inkassering ska lyckas minskar. Vänligen observera att om fakturorna är över 180 dagar kommer 2% extra att debiteras utöver standardprovisionen vid lyckad indrivning.

Kan vi skicka in flera ärenden samtidigt?

Ja, ni kan skicka in så många ärenden som ni vill att vi ska hantera. Ni kan även skicka in endast ett ärende till att börja med och fortsätta att skicka in ärenden allt eftersom.

Hur fungerar en rättslig process?

Om vi inte lyckas driva in skulden i inkassofasen kommer handläggaren att bedöma ärendet utifrån gäldenärens ekonomiska situation, kostnaden för en rättsprocess, tillgänglig dokumentation och sannolikhet för att indrivningen ska lyckas. Tidaspekten och kostnaden för rättsliga åtgärder varierar beroende på gäldenärens land och storleken på skulden. Ni som kund beslutar alltid om ni vill gå vidare eller inte.

Hur lång tid tar ett ärende?

Vår inkassoprocess tar normalt omkring 90 dagar. Detta kan dock variera beroende på hur kontakten med gäldenären ser ut. Om vi inte lyckas driva in skulden i själva inkassofasen kommer vi att ge er en rekommendation hur vi kan gå vidare i ärendet

Finns det ett minimibelopp för ett ärende?

Det finns inget minimibelopp för ett inkassoärende, men eftersom vi tar en startavgift så ska storleken på ärendet kunna bära denna kostnad för att det ska kunna löna sig ekonomiskt.

Kommer ni att debitera om vi önskar att återkalla ett ärende?

Om ni väljer att återkalla ett ärende under inkassoprocessen utan att vi har rekommenderat det kommer det att debiteras en avgift.

Behöver vi betala något i förskott?

Vi debiterar en startavgift som varierar beroende på vart gäldenären befinner sig.

Vad är Collect@Net?

Detta är vårt onlinesystem som hjälper er att själva hålla er uppdaterade om händelseförloppen i era ärenden.   

I systemet kan ni även:

  • Se historiken i ett specifikt ärende
  • Kontakta handläggaren direkt
  • Skapa olika rapporter

Vem frågar jag om status i våra ärenden?

Ni kan antingen kontakta personen som handlägger era ärenden direkt eller er account manager.

Behöver ni något speciellt från oss?

När ni registrerar ett nytt ärende hos oss får ni gärna skicka så mycket information som möjligt. Detta gör att vi kan påskynda processen avsevärt. Information som ni gärna får skicka till oss är kontaktinformation till gäldenären, fakturakopior och kontoutdrag.

Vilka kostnader uppkommer vid ett inkassoärende?

Vi debiterar endast provision på det belopp som inkasseras. Kostnader och räntor läggs till utifrån lagarna i det land som gäldenären befinner sig i.

Vänligen observera att det tillkommer 2% för ärenden som är äldre än 180 dagar.

Kan vi registrera inkassoärenden online?

Ja, ni kan registrera era ärenden via vårt onlinesystem Collect@Net. Ni kan även följa händelseförloppet i era ärenden via Collect@Net.

Vilka inkassotjänster erbjuder ni?

Vi har ett flertal inkassotjänster som vi erbjuder och som kan skräddarsys beroende på era behov.

Klicka här för att se våra tjänster.

Relaterat innehåll

Internationella inkassohandboken

Den internationella inkassohandboken är ett nyckelverktyg för företag när det gäller att fatta beslut angående inkasso i andra länder.

Indrivning av fordran

Produkt

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Collect@Net

Collect@Net är en online-plattform som gör det möjligt för Er att få tillgång till vår kompetens inom inkasso och för att övervaka processen på era inkassoärenden.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.