Tjänster vid insolvens

Som en global inkassofirma med ett globalt nätverk av jurister har vi en bra position för att hantera fodringar åt dig gentemot betalningssvaga gäldenärer.

 

SE Order-to-cash debt collections

 

Fordran vid nationell och internationell insolvens

 

 

 

Insolvenstjänster

 

 

Om din kund går i konkurs innan de har betalat för dina varor eller tjänster ska du ha möjlighet till att minimera dina förluster genom en konkursprocess. Men sådana processer tar dessvärre lång tid och är väldigt komplexa att ta hand om när det gäller en internationell gäldenär.

Vårt erfarna team bestående av experter och jurister finns över hela världen, till hands för att assistera dig i både nationella och internationella insolvensärenden.

Våra tjänster kan hjälpa dig med:

  • Vägledning och support vid internationella insolvensärenden
  • Snabb hantering - när ett företag går i konkurs är det viktigt att anmäla ditt krav snabbt för att öka dina chanser för en lösning.
  • Anmäla ett krav – Vi kan anmäla ert krav åt dig, se över processen och ge dig rapporter om hur det går
  • Hantera de barriärer som förekommer vid  internationella insolvensärenden, som t.ex. olika lagstiftningar, språk och lokala seder.

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.