Collect@Net

Collect@Net är en online-plattform som gör det möjligt för Er att få tillgång till vår kompetens inom inkasso och för att övervaka processen på era inkassoärenden.

Collect@Net fungerar tillsammans med vår globala IT-infrastruktur, så att vi kan erbjuda Er ett av de mest integrerade inkassonätverken i branschen. Med stöd av lokalt baserade, flerspråkiga inkasso specialister är vår kompetens väl lämpad för att hjälpa Er att lösa tvister och snabbt upprätta en överenskommelse om obetalda fordringar. Om Ni är kreditförsäkringskund kommer Ni att få tillgång till Collect@Net tillsammans med Atradius’ försäkringstjänster genom Atradius Atrium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network cable Atradius Collect@Net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att använda en tredjeparts inkassotjänster skadar inte relationen mellan företagen och dess kunder. 87% av Atradius Collections’ kunder är överens om att våra tjänster hjälper till att upprätthålla sin relation med kunderna.

Raymond van der Loos
VD, Atradius Collections

Hur fungerar inkassohantering online?

I Collect@Net kan Ni väldigt enkelt registrera ett ärende och sedan lämna det till våra inkassospecialister för snabb och enkel hantering. Ni kommer att dra nytta av direkt kommunikation med Er kontaktperson hos Atradius Collections samt även kunna bevaka Era ärenden online.

Collect@Net är globalt tillgängligt 24/7. Det innebär att Ni kommer vara uppdaterade om processen i Era ärenden i realtid, var Ni än befinner Er i världen. Detta kan vara särskilt fördelaktigt när Er kund är belägen i en annan tidszon.

Inkassohantering online: Era Fördelar

  • Få tillgång till Collect@Net på 16 språk
  • Utnyttja vår globala expertis, sektor, kundskap och marknadsexpertis om bl.a. lokal lagstiftning
  • Övervaka enskilda kunder genom detaljerad och en fullständigt nedladdningsbar ärendehistorik
  • Förenkla administrationen för er kredithantering
  • Anpassa och hämta information i det format som bäst passar Era operativa behov (Word, Excel, etc.)
  • Öka effektiviteten genom funktioner som bulköverföring, vilket gör att du kan registrera flera inkassoärenden på en och samma gång.

Relaterat innehåll

Indrivning av fordran

Produkt

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Fakturakontroll

Produkt

Vår tjänst för fakturakontroll är skapad för att stötta företag med factoring genom att hjälpa dem kontrollera fakturor och se till att kunden kan och är villig att betala dem.

Juridisk Inkasso

Produkt

Atradius Legal Collections hjälper dig vidta åtgärder mot din gäldenär vart de än är i världen. Vi ger dig professionella råd, och tillgång till ett globalt nätverk av advokater.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.