Fakturakontroll

Vår tjänst för fakturakontroll är skapad för att stötta företag med factoring genom att hjälpa dem kontrollera fakturor och se till att kunden kan och är villig att betala dem.

 

SE Order-to-cash debt collections

 

Atradius fakturakontroll: erbjuder stöd till företag med factoringtjänster

Invoice Checking

 

Fakturakontroll är ett snabbt och enkelt sätt för ett företag att undersöka fakturor och affärspropositioner från möjliga framtida kunder.

Fakturakontroll kan hjälpa dig bland annat när du:

  • Vill undersöka en fakturas integritet innan du erbjuder kredittjänster till en leverantör
  • Vill regelbundet kontrollera fakturor från kunder
  • Vill granska fordringar för att uppskatta en kunds förmåga att hantera kredittjänster

Fakturakontroller erbjuder värdefull information om en fakturas status och varnar dig om fordringar eller varor inte levereras.

Hantera globala handelsrisker

Fakturakontroll kommer hjälpa dig att:

  • Förhindra bedrägeri
  • Öka förmågan för finansierande och risktagande på klientens portfölj.
  • Förmildra eventuella risker och därmed minska driftförluster.
  • Öka säkerheten för finansierande av global handelsverksamhet.

Som en del av det globala Atradius Collections-nätverket är vår fakturakontroll tillgänglig i 96% av världens länder.

Hantera ditt konto online

Vår globala internetplattform, Collect@Net, ger dig tillgång till aktuella uppdateringar och rapporter på din finansiella portfölj. Plattformen är lättanvänd, tillgänglig dygnet runt och ger dig möjlighet att ladda upp flera filer samtidigt med kontaktuppgifter för att få statusuppdateringar på dina aktuella fakturor.

Disclaimer

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.