Hantering av kundfordringar

Erbjuder professionell hantering av kundfordringar. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

 

 

 

 

SE Order-to-cash debt collections

 

Obetalda fakturor kan vara en normal del av affärsverksamheten. Med robust hantering av kundfordringar, hinner majoriteten av obetalda fakturor aldrig bli affärsskulder. Atradius Collections erbjuder dig möjligheten att dra nytta av våra duktiga medarbetare från vårt professionella kundfordringsteam, och ger dig tiden att fokusera på dina nyckelområden i ditt företag.

Hur Atradius hantering av kundfordringar kan hjälpa ditt företag undvika osäkra fakturor

 

 

Hantering av kundfordringar

 

Att skicka påminnelser till dina kunder är bara ett av flera effektiva steg som kan förhindra att en faktura blir försenad. Vårt kundfordringsteam kan representera ditt företag på ett professionellt sätt och kommunicera med dina klienter i god tid.

Följande är inkluderat i vår tjänst:

 • Projektstyre – Vårt proaktiva tillvägagångssätt skapar system som ger överblick och hjälper till att förhindra att obetalda fakturor blir bortglömda.
 • Skapandet av en automatisk ERP-informationsutbyte - vår Enterprise Resource Planning mjukvara effektiviserar processerna och möjliggör synkroniserade betalningsrapporter i din portfölj.
 • Vår utbildade personal levererar en tjänst som anpassas efter dina behov, samt representerar ditt företag och kommunicerar med dina kunder i tid.
 • Prövning, utveckling och översättning – alla processer testas i ett utvecklingstadie för att säkra en smidig arbetsgång. Support och träningsmaterial ges till er personal på lokalspråk.

Alla processer är prövade på utvecklingsstadiet för att säkra en fungerande verksamhet. Inlärningsmaterial och support finns även för din personal på deras lokala språk efter behov.

 • Inkassoaktiviteter, innefattar enkel betalning av olika valutor till ditt konto.
 • Tvistregistrering
 • Betalningsplanövervakning
 • Tillhandahållning av fakturakopior
 • Posteringsservice
 • Överblick över blockerade orderlistor
 • Inlämning av inkassobrev

Om en faktura fortfarande är obetald trots att den blivit hanterad genom vår kundfordringstjänst, är vårt professionella team redo att ta processen vidare till inkasso, från indrivning genom inkassoaktiviteter till rättslig inkasso och om det behövs, konkurstjänster.

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.