Indrivning av fordran

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

 

SE Order-to-cash debt collections

När en faktura blir försenad är det dags för er att börja jaga betalningar. På Atradius Collections vet vi att det här första steget av inkassohanteringen kan erbjuda en ovärderlig chans för dig att förbättra din relation med din kund. Något så simpelt som en betalningsplan eller förhandling på lokalt språk ger ofta ger bäst resultat utan att behöva ta till dyra rättsliga processer. Det finns många olika anledningar till att en faktura förblir obetald och därför tror vi att det bör finnas många olika sätt för att få kunden att betala skulden till Er.

Hur kan inkasso hos Atradius gynna ditt företag

Traditionell Inkasso

Vårt professionella team förstår och framhäver vikten av dina pågående affärsrelationer. Vi är proaktiva i sökandet av vänliga lösningar som får fram positiva relationer för dig och din kund. Vi jobbar i närhet med dig för att uppnå det resultatet du vill ha. I vissa fall, genom att låta oss sköta inkassoprocessen kan vi låta dig fortsätta ha din normala relation till kunden för att få dina affärer att vara så friktionsfria som möjligt. I andra fall kan vi hjälpa dig genom en tvist tills du kommer fram till en lösning.

Arbete med din gäldenär var de än befinner sig i världen

Med vårt internationella nätverk med lokala inkassoexperter kan vi erbjuda våra inkassotjänster i 96% av världens alla länder. Oavsett om det är en nationell eller internationell gäldenär kan vi lösa de flesta skuldfrågorna på deras egna språk samtidigt som vi har koll på de lokala lagarna.

Integrerad kommersiell inkasso för att optimera ditt kassaflöde

Vi har hand om det mest integrerade inkassonätverket i industrin, tack vare vårt internationella team bestående av inkassospecialister och vår världsbreda IT-infrastruktur. Vi handlar omedelbart när vi får reda på att en faktura blivit försenad, oavsett  tidszoner, så att ditt företag inte behöver lägga resurser och tid på att jaga en obetald faktura genom olika tidszoner, språk och lagar. Med tillgång till vår Onlineportall Collect@Net kan du övervaka ditt konto var du vill, när du vill.

Snabb internationell betalning av inkasserade skulder direkt till ditt konto

Vår automatiserade inhemska och internationella bokföringsprocess gör det möjligt att snabbt behandla inbetalade fakturor av olika valutor. Detta gör att internationella betalningar blir vidarebefordrade utan fördröjning.

Våra erfarna experter gör dig sällskap genom inkassoförfarandet

Förutom dygnet-runt-tillträde till Collect@Net,där du kan registrera och hantera   dina inkassoärenden, supportar vi dig även genom hela processen från ett första samtal( first party collections), [link to first party collections page] till tvist registrering och beslut till övervakning av betalningsplaner och inkassering av betalningar. Om det vänliga bemötandet av någon anledning inte skulle fungera kan vi eskalera inkassotjänsten snabbt och ge dig olika val för en juridisk lösning.

 

Kontak

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.