Juridisk Inkasso

Atradius Legal Collections hjälper dig vidta åtgärder mot din gäldenär vart de än är i världen. Vi ger dig professionella råd, och tillgång till ett globalt nätverk av advokater.

 

 

SE Order-to-cash debt collections

 

Atradius Legal Collections: juridisk inkassosupport över hela världen

 

Rättslig indrivning

 

Vårt juridiska inkassoteam fokuserar på att hjälpa dig överkomma de utmaningar som uppstår med att vidta juridiska åtgärder mot dina gäldenärer. Detta är ofta den bästa vägen framåt när möjligheter till ickejuridisk inkasso har uttömts, men utgör unika svårigheter. Dessa svårigheter kan vara språkbarriärer, lagar som skiljer sig i olika jurisdiktioner, eller svårigheter med att genomföra lämplig inkassoverksamhet, såsom fogdens arbete.

Atradius Collections juridiska avdelning arbetar med ett nätverk av specialiserade advokatbyråer som hjälper dig vidta rättsliga åtgärder i 96% av världens länder.

Vår juristavdelning erbjuder dig även professionella råd på dina möjligheter till att vidta juridiska åtgärder samt en inblick i det förväntade resultatet av dessa åtgärder. Avdelningen erbjuder specialiserad och detaljerad lokal expertis, sammanlänkad i ett integrerat nätverk för att erbjuda en flexibel global lösning. Denna expertis omfattar ett varierat utbud av särskilda företagskulturer, lagar och förordningar.

Våra inkassotjänsters aktiviteter innefattar:

  • Råd om möjliga rättsliga åtgärder med förväntat resultat.
  • Tillgång till vårt juridiska nätverk av advokater, kunskap och expertis.
  • Inkassotjänster (fogde, domstolsförhandlingar och verkställighetsåtgärder)
  • Att hjälpa dig genom de rättsliga processerna.
  • Kostnadseffektiva åtgärder genom förmånliga räntor som förhandlats juridiskt.

Atradius Internationella Inkassohandbok

Vi publicerar en handbok titulerad International Debt Collections Handbook som ger dig ytterligare support med att förstå de mer komplexa sidorna av juridiska inkassomål. Handboken innefattar en överblick av båda icke-juridiska och juridiska tillvägagångssätt för 42 länder och är tillgänglig på förfrågan. Kontakta oss för ditt exemplar av Atradius Internationella Inkassohandbok.

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.