Standbytjänster

Vår standbytjänst övervakar din finansiella portfölj. Inkassotjänster aktiveras automatiskt efter vissa utlösande händelser vilket ger dig tillgång till vår lokala och globala inkassoexpertis.

Atradius standbytjänster: förstärkt säkerhet och säkerhetstjänster med bakomliggande tillgångar

Standby-tjänster

Snabbt agerande när kunden märker av finansiella problem är ett av de mest effektiva sätten att undvika risker om din kund går i konkurs.

Till det syftet är vår standbytjänst designad för att övervaka dina kunders och marknadens läge och på så sätt vara redo att agera om några varningssignaler yttrar sig. Vår standbytjänst kan appliceras på hela handelscykeln, från faktura till indrivning.

Tjänsten är skapad för finansinstitut och ger utökad säkerhet till kunden vid eventuella problem. Den är tillgänglig som en enskild enhet eller som ett komplett paket. Vi initierar lokal och global inkassoverksamhet under överenskomna tidsgränser (tjänsten kan oftast aktiveras inom 48 timmar).

Vår standbytjänst erbjuder utökad säkerhet och gör så att finansinstitut och factoring-bolag kan erbjuda säkerhetstjänster med bakomliggande tillgångar med hjälp av våra positiva omdömen.

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.