inkassotjänster

Vi är er strategiska partner inom B2B inkasso. Redo att hjälpa er i varje steg av inkassoprocessen från order till betalning.

Vår inkassoverksamhet och professionella support hjälper dig med allt från kravbrev och ickejuridisk inkasso till formella rättsprocesser över olika tidszoner, valutor, språk och lagar.

Indrivning av fordran

Vi hjälper er med indrivning av er fordran och samtidigt behålla starka relationer med era kunder genom kommersiell inkasso.

Traditionell Inkasso

Hantering av kundfordringar

Erbjuder professionell hantering av kundfordringar. Vi gör det möjligt för dig att fokusera på dina huvudaffärer, medan vi hjälper dig att bibehålla företroende i din kreditprocess.

Hantering av kundfordringar

Fakturakontroll

Vår tjänst för fakturakontroll är skapad för att stötta företag med factoring genom att hjälpa dem kontrollera fakturor och se till att kunden kan och är villig att betala dem.

Invoice Checking

Juridisk Inkasso

Atradius Legal Collections hjälper dig vidta åtgärder mot din gäldenär vart de än är i världen. Vi ger dig professionella råd, och tillgång till ett globalt nätverk av advokater.

Rättslig indrivning

Tjänster vid insolvens

Som en global inkassofirma med ett globalt nätverk av jurister har vi en bra position för att hantera fodringar åt dig gentemot betalningssvaga gäldenärer.

Insolvenstjänster

Standbytjänster

Vår standbytjänst övervakar din finansiella portfölj. Inkassotjänster aktiveras automatiskt efter vissa utlösande händelser vilket ger dig tillgång till vår lokala och globala inkassoexpertis.

Standby-tjänster

Collect@Net

Collect@Net är en online-plattform som gör det möjligt för Er att få tillgång till vår kompetens inom inkasso och för att övervaka processen på era inkassoärenden.

Collectatnet Image without padding

FAQ

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om våra tjänster och produkter.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.