"Vores oplevelse med Atradius Collections har været rigtig god både i forhold til det leverede resultat, men også i forhold til den service, vi modtog."
CICP Corporate Collection Manager, Mitsubishi Electric

Online inkasso

Få et gratis tilbud på få minutter

Med vores online inkassosystem har I nu mulighed for at:

  • Få et uforpligtende tilbud på få minutter

  • Registrer jeres inkassosager nemt online

  • Overvåge vores inkassoproces og komme i kontakt med jeres sagsbehandler

Få et uforpligtende tilbud

Digitale Løsninger

Rykkerservice

Vores rykkerservice tilbyder professionel inddrivelse af tilgodehavender. Vi giver mulighed for at fokusere på jeres kerneaktiviteter, samtidig med, at I opretholder tilliden til jeres kreditstyring.

Retslig inkasso

Atradius’ retslige inkasso hjælper med at anlægge sager mod debitorer i hele verden, yder professionel rådgivning, estimerer et forventet resultat og giver adgang til et globalt netværk af advokater.

Fakturatjek

Vores fakturatjek er designet til at understøtte factoringselskaber ved at hjælpe dem til at kontrollere fakturaer, herunder følge op på kundens forpligtelser og evne til at betale.

Udenretslig inkasso

Gennem vores udenretslige inkassoprocesser hjælper vi jer med at fremme og bevare de gode relationer, I har opbygget til jeres kunder.

Insolvensservice

Som en global inkassovirksomhed med et globalt netværk af advokater og erfarne professionelle sagsbehandlere, er vi rustet til at anmelde i insolvensboer, uanset hvor i verden debitor befinder sig.

Standby-service

Vores standby-service overvåger jeres finansierede portefølje. Den igangsætter inkassoprocessen, som udløses af specifikke hændelser, og giver jer adgang til lokal og international inkassoekspertise.

Foretag bedre forretningsbeslutninger

Den nye internationale inkassohåndbog er nu tilgængelig

Den 15. udgave af vores håndbog i international inkasso er nu tilgængelig og omfatter 51 lande.

Atradius Collections yder vejledning ved at levere nyttig information, således at I kan vælge den rigtige fremgangsmåde til international inkassohåndtering.

Vi tilbyder specifik inkassovejledning med et højt niveau af information, for at I kan navigere inden for kompleksiteten i internationale inkasso.

Handbook magazine

Samarbejde med jer

Som eksperter i international erhvervsinkasso hjælper vi jer med at strømline jeres tilgodehavender, undgå tab og maksimere inddrivelse i tilfælde af at jeres kunder går konkurs.

Manager

Katja Rolf Larssen

Katja Rolf Larssen
Jeg kan godt lide at være kundefokuseret.

Hvad du kan forvente af en Atradius manager?

Som manager for de nordiske lande er jeg ansvarlig for at lede vores lokale kontorer. Jeg statuerer et eksempel og fungerer som en rollemodel for alle interne og eksterne interessenter.  Jeg er også ansvarlig for det samlede resultat med henblik på at levere gode kundeservice.

Jeg kan godt lide at være kundefokuseret og lytte til kunder samt forudse deres behov og skræddersy inkassoløsninger til deres behov.

Mit team er eksperter på deres områder. Sammen leverer vi en professionel og personlig service, tilpasset til hver enkelt kundes behov.

Jeg garanterer et godt forhold til vores eksisterende kunder og potentielle fremtidige kunder ved at sikre, at alle kunder er tilfredse med den leverede ydelse, så de ønsker at forbliver kunder hos os og anbefale os til andre.

 

Account Manager

Julie Hornum

Julie Hornum
At hjælpe mine kunder er virkelig motiverende.

Hvad kan du forvente af en account manager fra Atradius?

Hver kunde i Atradius Collections er tildelt en dedikeret account manager. Ud over at du får én kontaktperson til at hjælpe dig gennem alle aspekter i inkassoprocessen, hjælper jeg dig med at koordinere Atradius Collections’ services, så de passer til jeres behov. Vi kan bruge informationer fra vores store netværk til at gøre jer opmærksom på de globale markedsforhold.

Mit kerneansvar er at opretholde og udvikle forholdet til kunder og partnere samt at opnå konkrete resultater. Ud over at sikre, at du får dine penge så hurtigt og problemfrit som muligt, så hjælper jeg også mine kunder med at styre deres finanser ved at minimere risici eller afskrivninger. For eksempel hjælper jeg med at identificere, hvor vores støtte kan give positive resultater og giver indsigt i forebyggelse af udeståender.

Jeg sætter en ære i at lære mine kunder godt at kende. Jeg stræber efter en praksisk tilgang og arbejder hårdt for at opbygge et forhold baseret på resultater samt gensidig respekt og forståelse. At være i stand til at hjælpe kunderne og forbedre deres situation motiverer mig. Jeg nyder at være en del af denne proces i et internationalt miljø.

Account Manager

Camilla Nielsen

Camilla Van der Watt
Levering af en fremragnede service er nøglen til success!

Hvad du kan forvente af en account manager fra Atradius?

Jeg er primært ansvarlig for mine kunders eksportportefølje. Det betyder, at jeg er forbindelsen mellem mine kunder og mine kollegaer på vores udenlandske kontorer. Jeg skal sørge for, at mine kollegaer er forsynet med alle de oplysninger, de har brug for, for at kunne gå videre med inkassoprocessen, samt at hjælpe mine kunder holdes opdateret om deres igangværende sager.

Jeg foretrækker at møde mine kunder ansigt til ansigt, da jeg synes det er den bedste måde at opbygge et forhold. Desuden finder jeg det vigtigt at kende mine kunders behov, så jeg kan møde deres forventninger bedst muligt.

Derudover er det vigtigt, at mine kunder er tilfredse med den service, jeg leverer. Jeg vil gerne vide, hvad der er vigtigt for min kunde, så jeg kan finde løsninger, der opfylder deres behov bedst muligt.

Juridisk ekspert

Christa Lindkvist

Christa Lindkvist
Sikrer en høj kvalitet for kunden!

Hvad du kan forvente af en juridisk ekspert fra Atradius?

Som senior legal adviser, arbejder jeg tæt sammen med vores compliance-team for at sikre god drift herunder overvågning, tilstedeværelse og rådgivning. Desuden arbejder jeg med kontrakter (både for produkter og aftaler) og tilbyder løbende juridisk rådgivning. Et vigtigt aspekt af mit arbejde består i at Atradius’ service er juridisk robust, så vi kan yde den bedste støtte til vores kunder.

Et centralt aspekt i udviklingen af relationer til kunderne er at hjælpe dem med at skabe og gennemføre intern kontrol. Vi har en proaktiv tilgang til at udvikle varslingssystemer og hjælpe vores kunder med at etablere standarder og sikre struktur.

 

Sagsbehandler

Anja Corell

Anja Corell
Jeg er dedikeret omkring mit arbejde.

Hvad du kan forvente af en sagsbehandler fra Atradius?

Atradius’ sagsbehandlere er ansvarlige for koordineringen af inkassoprocessen. Vi er normalt placeret i samme område som debitor, og vi stræber efter at maksimere det tilgodehavende, vi inddriver.

Mit primære fokus er at opbygge et forhold til mine kunder, behandle dem med respekt og sørge for, at de føler sig trygge, så jeg kan maksimere min støtte ved at blive en betroet partner. Dette omfatter at reagere hurtigt på deres forespørgsler, foregribe deres behov og være god til at lytte.

Publikationer

Ukraine external support - January 2024

Economic research

  • ,
  • Algeriet,
  • Generel økonomi

01 Feb 2024

Ukraine has received large amounts of foreign aid in the past two years. This aid continues to be critical in the coming years as well.

Kontakt

Navn: Atradius Collections Danmark
Tlf.: +45 3326 5177
E-mail: client.relations.dk@atradius.com

Atradius Collections er repræsenteret i forskellige dele af verden. Se specifik information om hvor vores  kontorer er lokaliseret på verdensplan.

Kontakt os

LinkedIn

Linkedin

Follow us on LinkedIn!

Atradius Collections on LinkedIn
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.