Har du gæld?

Log ind:Debtor@Net
Find de oplysninger du har brug for, når du skal betale din gæld samt information om Atradius Collections.

For at få et overblik over dit udestående og betalinger, skal du besøge vores online portal Debtor@Net

Vi vil hjælpe dig, til at få betalt dit udestående. Ved at betale dit udestående nu, vil du undgå yderligere omkostninger. For at få et overblik over dit udestående og betalinger, Her kan du betale online, eller aktivere en betalingsaftale Debtor@Net.

Information

Har du gæld? Se dine muligheder og få adgang til vores FAQ om betalinger af gæld.

Login

Vores systemer gør det enkelt at administrere jeres policer, inkassosager, garantier og meget mere online.

Kontakt informationer

Atradius Collections er til stede i over 30 lande verden over.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.