Klagebehandling – Hjælp os med at gøre vores service bedre

Kundeservice

For nærmere oplysninger om de specifikke Atradius kundeservice centre, kan I benytte vores kontakt liste.

Engagement

Alle Atradius medarbejdere, inklusiv bestyrelsen, er engageret i at levere en effektivt klagebehandling. Vi anerkender din ret til at klage, og kommentere på vores hjemmeside. Vi opfordrer dig til, at give din mening til kende om vores service standarder, produkter, processer, systemer og medarbejdere. Vores klagebehandlingspolitik, indeholder en struktureret klagebehandlingsproces med support af en didikeret klagebehandlingskoordinator.

Retfærdighed

Atradius’ klage politik og behandlingsproces er baseret på retfærdighed som skal sikre både den som klager og den Atradius medarbejder som klagen måtte være rettet imod. Vores undersøgelse af klager vil altid være objektiv, og vil blive foretaget af en senior medarbejder.

Kontaktoplysninger

Virksomhedsoplysninger

KlageAnsvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.