Supplier Information

For details of these specific Atradius companies in those countries, please see our contact details.

Atradius N.V. is the ultimate holding company of the Atradius Group
Address:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com

Trade Register Chamber of Commerce Amsterdam: 34196963
VAT-number: 8126.11.378.B.01


Executive Board of Atradius N.V. :
David Capdevila (Chairman)
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge
 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information.